Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 20 Января 2022    09:40:30
Житомир » Мой блог » Vasul1938 » 2013 » Апрель » 28
Vasul1938 Хто роз`єднує Україну?

Vasul1938


Оценка: 2.3/5 Голосов: 19

Хто роз`єднує Україну?

28 Апреля 2013, 15:11:12 1407 2.3 12

Не писане правило гласить, що нічого в світі просто так не відбувається. Все має свою причину, в наслідок якої будь-яке явище появилось і існує. Причина, як правило, не лежить на поверхні, до неї треба докопуватись. Яка, наприклад, причина нинішнього стану України як незалежної держави, коли спотворюється її історія, коли в ній на двад-
цять другому році існування приходиться боротись за утвердження української мови як державної, коли інформаційний простір майже повністю належить Росії, коли на майданах більшости областей ще бовваніють пам`ятники засновнику тероризму і кату України Бланку-Леніну, а назви вулиць прославляють більшовицьких вождів, які розпинали Україну, коли попи в церквах Московського патріархату відкрито агітують прихожан голосувати на виборах проти патріотично налаштованих кандидатів, коли значна кількість посадовців, депутатів різних рівнів відверто проявляють ворожість до всього українського, коли патріотів України, людей, серце яких болить за Україну, при-
низливо ображають «свідомитами», «бандерівцями», «фашистами»??... В якій ще країні світу можлива така ситуація?
Говорять, що це не головне, була б нормально оплачувана робота, нормальні пенсії і інші матеріально-побутові умови для достойного проживання. Все це так. Але тоді Україна перестає бути самостійною державою, яку би поважали в світі, вона пере-
творюється просто в територію, на якій проживає байдуже до всього, що пов`язано з Україною, населення. Таким станом України охоче користуються наші сусіди, в першу чергу Росія.
Здавалось би, що заважає на чергових виборах обрати національно свідомих патріотів у всі ланки влади і підняти Україну на рівень розвинутих країн Європи з високим достатком її громадян, як це зробили інші народи? Так ні! Кожен раз, наприклад, до Верховної Радди, виборцями Сходу і Півдня України обираються особи, які вороже ставляться до всього українського, різні чечетови, єфрємови, ківалови, данілови, симоненки і їм подібні.
Отже, можно стверджувати, що основна причина теперішнього положення Украї-
ни криється в самому народі України, який формувався в різних історичних умовах.
Територія Західної України (сім областей) перебувала під впливом Європи з її за-
гальнолюдськими цінностями, де преорітет віддавався особистості. В цьому регіоні збе-
реглись українські традиції і звичаї, збереглась віра в Бога всупереч шаленому московсько-більшовицькому атеїзму. Тут і тепер відбувається менше злочинів, ніж на Сході України.
Схід України був під впливом Росії.Основна маса росіян в даний час проживає в регіоні Донецького басейну, а також в Криму. По перепису населення, проведеного в 2001році, українців - 77,8%, росіян - 17,3% (8 міліонів), інших національностей - 4,9%. Із восьми міліонів етнічних росіян 77% проживають на Сході України і частково на Півдні. Руська національна меншина дуже активна, всіма засобами старається впливати на ситуацію в Україні не на її користь. Цей регіон виявився і більш креміногенним, в ньому превалюють азійські підходи в ставленні до життя людини, до її свободи на відміну від Заходу України. Обрання президентом України представника цього регіону перетворює Україну в «Великий Донбас».
Постає питання – в результаті чого, яких факторів виник такий склад населення України, чого український народ до цього часу залишається роз`єднаним, хто його роз`єднав і продовжує роз`єднувати і кому це вигідно? На поверхні лежить відповідь, що винні в цьому ті, хто тепер жирує, хто за декілька років став міліардером, хто по-
злодійськи захватив богатства країни, хто через свої засоби масової інформації дурить національно несвідомий народ «завтрашнім покращенням». Не трудно догадатись хто ці особи. Це вчорашні посадовці партійної і комсомольської номенклатури, представники «богообраної» нації, які у всі роки помогали поневолювачам гнобити ко-
рінне населення, діючи за принципом «розділяй і володарюй». Але всі вони скоріше використали ту ситуацію, яка склалась в Україні після проголошення незалежности. А процес роз`єднання, розмивання етнічного складу українців почався набагато раніше. Цілеспрямовано і послідовно проводила його спочатку царська, а потім більшовицька Росія. Ця диявольська робота проводиться російськими спецслужбами і по сьогодніш-
ний день.
Значний наплив росіян в Україну був визваний розвитком промисловости Донбасу на базі видобутку вугілля. В той час основна маса населення Донбасу прожи-
вала в селах і займалась землеробством. Шахти, інші промислові підприємства вимага-
ли робочих рук. Селянин не хотів покидати свій кусок землі і йти працювати на шахті. З нечерноземних районів Росії масово переселяли росіян на розбудову Донбасу. З часом почали виникати міста, в яких вони поселялись. В результаті в наш час в Донецькому басейні подавляюча більшість населення, а це, в основному, росіяни, проживає в містах і лише незначна кількість – в селах.
Другим фактором змінення етнічного складу українців були голодомори, які орга-нізовувались і проводились більшовицьким керівництвом Росії, особливо голодомор 1932-1933 років. Мета голодоморів – знищити селянина як носія української ідеї, укра- їнської ідентичности. Це був геноцид українського народу, який не визнає Росія. Не визнав його і президент України Янукович, чим підтримав Росію. Міліони селян були знищені, цілі села вимирли і на їх місце з Росії ешелонами завозили знову ж таки росіян. Як свідчить Л. Лук`яненко в книзі «Маршал Жуков і українці...» «На 28 грудня 1933року в Україну відправлено 329 ешелонів, 21856 господарств, 117149 членів сімей, 14879коней... План перевозок на Україну виконаний на 104,7%».
Важливим документом для розуміння суті голодомору 1932-1933 років є доповідь консула Італії Серджіо Граденіго своєму урядові під назвою «Голод і українське питання» від 25 травня 1933 року. У доповіді зазначається: «Нині можно передбачити остаточну долю цього «етнічного матеріалу», який хочуть змінити... З цього я роблю висновок: теперішня катастрофа спричинить колонізацію України переважно російським населенням. Це змінить її етнографічну природу. Можливо, в дуже близькому майбутньому не доведеться більше говорити ні про Україну, ні про українсь-
кий народ, оскільки Україна фактично стане російським регіоном».
В часи Радянського Союзу московсько-більшовицьке керівництво продовжувало дії по зміні етнічного складу населення України. В 30-ті роки минулого століття караль-
ні органи СРСР поголовно знищили українську національно свідому інтелегенцію, фактично обезглавили українську націю. Під гаслом зміцнення кадрового корпусу в Ук-
раїну направляли тисячі росіян. Так, за період 1931-1932 років було замінено 80% секретарів райкомів партії, на зміну яким прибували ченовники – росіяни. Якщо на 1941 рік в Україні було 900 тисяч росіян, то тепер їх налічується майже вісім міліонів.
Колонізація України росіянами стала грандіозним планом політичного «закріпачення» України: в ній народились нові покоління росіян, які вважають Україну своєю землею, але не бажають при цьому бачити Україну українською. Саме ці нащадки колонізаторів голосують за антиукраїнські сили, саме вони розколюють Укра-
їну за мовними, історичними, церковними, зовнішньополітичними питаннями, саме вони виступають за другу (російську) державну мову, за приєднання України до Митного союзу, за просування «руського миру». Саме вони продовжують русифікацію України. Все це повністю співпадає з політикою кремлівського керівництва, яке не може змиритися і ніколи не змириться з існуванням незалежної України, бо незалежна Україна це «заноза в тілі» Росії. Всякі заяви Росії про слов`янську єдність, про дружбу, партнерство наскрізь фальшиві. Як тільки в Брюселі натякнули Януковичу на можливість підписання восени 2013 року договору про асоціацію з Європейським союзом, то тут же з Кремля дали чіткі вказівки своїм дипломатам в Європі всіма засобами не допустити цього акту, дескридитувати Україну в світі як тільки можно.
Проросійськи налаштована частина населення України не вела би себе так нагло по відношенню до всього українського, якби не відчувала широку підтримку з боку Росії. Одною із сприятливих умов об`єднання України буде умова, коли Росія перестане втручатися у внутрішні справи України через свою п`яту колону, яка представлена пар- тіями: комуністів, регіонів, партієй Вітренко і різними руськими і слов`янськими блока-
ми.
.Історія свідчить, що Московія-Росія протягом століть відносилась до України вороже. Достатньо нагадати тільки деякі факти такого відношення.
Після смерти Б. Хмельницького Москва почала наступ на козацьку Україну. В 1659р. цар посилає проти України стотисячне військо і гетьман І. Виговський розбиває москалів. Ця перемога перекреслила Переяславську Угоду. Андрусівське перемир`я 1667 р., укладене Московією з Польщею, поділило Укрвїну внаслідок зради Москви між двома державами. В 1686 р. скасована автономія української церкви, в 1693 р. Мос- ковський патріархат заборонив Києво-Печерській лаврі печатать книги українською мовою. У 1708 р. московські війська зруйнували гетьманську столицю Батурин і виріза- ли вщент все його населення. У 1713 р. Московія наказом Петра 1 привласнила собі нашу назву Русь-Русія-Росія, бо грецька назва Руси звучить як Росія. У такий спосіб завжди ворожі до Руси-України московити, основу яких складали угро-фінські та тюркські азійські племена, шахрайством привласнили собі нашу тисячолітню історію і духовну спадщину. В 1718 р. московити спалили архів та книгозбірню Києво-Печерського монастиря, документи і книги в яких збирались і поповнювались понад 700 років. Було видано багато указів про заборону української мови, скасована гетьманщина, зруйнована Запорізька Січ.
Перебуваючи в Ялті в 1944 р., Сталін в бесіді з Черчілем сказав, що він в Україні знищив 10 міліонів селян в предвоєнний період. Чарльз Керстен, американський сенатор, в 1962 р. висловився так: «Московські методи нищення українців такі немилосердні, що подібних в історії тиранії ніде знайти неможливо».
Як наслідок всіх цих процесів за 350 років нас, українців, зробили чужими по відношенню між регіонами. Об`єднання України почнеться тоді, коли кожний громадянин перш за все буде думати про національні інтереси держави, стане патріотом України. Тепер ніхто не може змусити жити в Україні того, хто хоче з неї виїхати. А це означає, що той, хто добровільно живе в Україні, зобов`язаний бути законослухняним і дбати про благо України, бо життя і добробут кожного залежить від стану суспільства.
Проблема об`єднання України може бути вирішена в результаті послідовної, кропітливої пропагандиської, роз`яснювальної роботи всіма засобами масової інформації, в першу чергу телебаченням. Для цього потрібна тверда політична воля центральної влади. При такому президентові як Янукович чекати такої роботи марно і її не будуть проводити теперішні єврейські власники ЗМІ. Вони культивують розпусту, підступ і лукавство, жорстокість і садизм. Телевізійний екран перетворили на школу вбивств і наркоманії, осміяли традиційну народну мораль. Замість прищеплиння любові до праці ЗМІ виховують у нашої молоді любов до красивого бездуховного життя. Ми бачимо, як проти української нації ведуть інформаційну війну, обдумано і послідовно, впродовж 22 років послабляють духовні звязки між поколіннями. При тому левова частка передач ведеться російською мовою.
Вихід із нинішнього стану один – сформувати в Україні національно-патріотичну владу на всіх рівнях, починаючи від сільського голови до президента держави.

Администрация сайта zhzh.info может не разделять точку зрения авторов опубликованных материалов и ответственность за них не несет.
Комментариев: 12
wowa
1 житомирянин (wowa)   • 16:00:38, 28 Апреля 2013 [Материал]

Ну кто нибудь из свидомых мне может объяснить ПОЧЕМУ быть патриотом Украины - это не любить Россию , ногами и руками отмахиваться от общей истории , отрицать родство !?
3DSchuminator
6 Michael Schumacher (3DSchuminator)   • 17:45:37, 28 Апреля 2013 [Материал]

Один из ответов кроется в употребленном слове "свидомый". Подумай на досуге.
Sams2
2 Александр (Sams2)   • 16:40:43, 28 Апреля 2013 [Материал]

Хто роз`єднує Україну?
Именно те, кто пишет подобные блоги.
Hoakina
7 Марина (Hoakina)   • 20:38:10, 28 Апреля 2013 [Материал]

Ну после блогов Азиата Вы таких комментов не пишите. Странно...
Sams2
9 Александр (Sams2)   • 22:11:14, 28 Апреля 2013 [Материал]

Причем здесь Азиат? Блог не о нем.
Hoakina
10 Марина (Hoakina)   • 06:07:48, 29 Апреля 2013 [Материал]

Хто роз`єднує Україну?
Именно те, кто пишет подобные блоги.
Так Азиат такие блоги и пишет - только Вам они милее, видимо. Там ведь о русском мире, о недогосударстве и т.д. Потому прежде чем критиковать этого автора, покритикуйте и другого.
Sams2
11 Александр (Sams2)   • 19:09:54, 29 Апреля 2013 [Материал]

Марина, я, конечно, давно догадываюсь о Ваших нежных чувствах к Азиату, но причем здесь я, и тем более- данный, конкретный блог?
И разрешите уж, сделайте милость, мне самому решать, что и как мне комментировать. Или уж, если Вас распирает желание редактировать и квотировать мои комментарии, позвольте мне то же самое делать с Вашими.
Pulp_Fiction
3 Винсент Вега (Pulp_Fiction)   • 17:02:48, 28 Апреля 2013 [Материал]

"Перебуваючи в Ялті в 1944 р., Сталін в бесіді з Черчілем сказав, що він в Україні знищив 10 міліонів селян в предвоєнний період. "

Есть запись этого разговора?
Pulp_Fiction
4 Винсент Вега (Pulp_Fiction)   • 17:08:44, 28 Апреля 2013 [Материал]

Что делать с территориями, насильно присоединеными врагами во времена СССР? Готовы вернуть обратно всё вражеское?
polesich
5 Владимир (polesich)   • 17:29:32, 28 Апреля 2013 [Материал]

Ерунда, как только власти начали поддакивать националистам так и случилось разьеденение,
В Белоруссии нету разьеденения, потому, что там националистов придерживают, там не создаются поместные церкви, никто из не захватывает, не ходят свидомые с нравоучениями говорить на тамошнем языке и при этом Белоруссиия остается Белоруссией, а не Россией.

Я где то в коммнентах вылажил видео как свободовцы штурмуют церковь, привезли с собой людей, часть бритоголовых "верующих" сами нападают на беркут и кроют матами, распыляют газ и это называется у националистов обьеденяющие действия...У нас много граждан Украины как рускоговорящих и украиномовных и они любят свою страну не ссмотря на разруху, но к националистам не примкнут, потому, что проводят хулиганские а не обьеденяющие действи

Далее уважаемый автор, если националисты кричат лозунги свойственные бандам типа комуняку на гилляку, москалей на ножы.... Это по вашему не разьеденяет? Или сжигание флагов, штурмы церквей, а факельные шествия в масках и агрессивных скандирований
Мариан
8 Мариан Романишин (Мариан)   • 21:16:48, 28 Апреля 2013 [Материал]

Фигня какая-то.
GRANIT86
12 Сергей Кучер (GRANIT86)   • 14:39:00, 30 Апреля 2013 [Материал]

Пафосно, тупо, неаргументовано. націоналістична маячня, двома словами.


Объявления:

Читайте ЖЖ.инфо