Живой Журнал
ЖЖ инфо » Статьи » Наш город, Справочники
 

Статут города Житомира

Автор: , 16 Декабря 2009, 18:29:19
СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ЖИТОМИРА Житомир – 2009
"ЗАТВЕРДЖЕНО” рішенням Житомирської міської радиЗМІСТ
ПРЕАМБУЛА
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Територіальна громада міста Житомира
Стаття 2. Статус міста Житомира
Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій міста Житомира
Стаття 4. Символіка міста Житомира
Стаття 5. Пам'ятні дати територіальної громади міста Житомира
Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Житомира
Стаття 7. Міста-побратими міста Житомира.

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ ЖИТОМИРІ

Стаття 8. Правові засади здійснення народовладдя у місті Житомирі
Стаття 9. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування у місті
Житомирі
Стаття 10. Поняття територіальної громади міста Житомира
Стаття 11. Принципи територіальної громади міста Житомира
Стаття 12. Завдання територіальної громади міста Житомира
Стаття 13. Права та обов’язки територіальної громади міста Житомира
Стаття 14. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті Житомирі.
Стаття 15. Місцевий референдум
Стаття 16. Місцеві вибори
Стаття 17. Загальні збори громадян за місцем проживання
Стаття 18. Місцеві ініціативи
Стаття 19. Громадські слухання
Стаття 20. Звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування
Стаття 21. Участь членів територіальної громади у роботі органів місцевого самоврядування
Стаття 22. Участь членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування через діяльності громадських організацій, осередків політичних партій
Стаття 23. Інші форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування

РОЗДІЛ III. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ ЖИТОМИРІ

Стаття 24. Житомирська міська рада.
Стаття 25. Сесії Житомирської міської ради.
Стаття 26. Районні у місті ради
Стаття 27. Постійні комісії міської ради
Стаття 28. Житомирський міський голова
Стаття 29. Секретар Житомирської міської ради
Стаття 30. Виконавчий комітет міської ради
Стаття 31. Органи самоорганізації населення.

РОЗДІЛ IV. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ ЖИТОМИРІ

Стаття 32. Комунальна власність територіальної громади міста Житомира.
Стаття 33. Бюджет міста Житомира.

РОЗДІЛ V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 34. Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста Житомира.
Стаття 35. Внесення змін до Статуту територіальної громади міста Житомира.

ПОЛОЖЕННЯ «Про громадські слухання в місті Житомирі»

ПОЛОЖЕННЯ «Про порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд Житомирської міської ради»

ПОЛОЖЕННЯ «Про загальні збори громадян за місцем проживання»Преамбула

Житомирська міська рада як повноважний представник територіальної громади міста Житомира, усвідомлюючи відповідальність перед Українським народом, Українською державою, попередніми, нинішнім та майбутніми поколіннями Житомирян, проявляючи повагу до людини і громадянина, прав, свобод, честі та гідності представників територіальної громади міста Житомира, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди та забезпечення політичної стабільності у місті Житомирі, виконуючи волю територіальної громади міста Житомира щодо забезпечення належного життєвого рівня житомирян та покращення їх добробуту, усвідомлюючи та стверджуючи верховенство прав та свобод людини і громадянина, дбаючи про забезпечення гідних умов життя мешканців міста, прагнучи зберегти і розвивати духовні та культурні традиції міста, відстоюючи демократичні засади розвитку суспільства та піклуючись про зміцнення міського самоврядування та сталий розвиток міста, маючи на меті створити умови для плідної діяльності представників територіальної громади та забезпечити законність дій міської влади, керуючись Конституцією України, положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, законами України, приймає Статут територіальної громади міста Житомира (надалі - Статут).

  • Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Територіальна громада міста Житомира
1. Територіальна громада міста Житомира є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень.
2. Територіальну громаду міста Житомира (далі – територіальна громада) складають усі жителі міста – фізичні особи (громадяни України,), які мають права голосу на місцевих виборах та зареєстровані у встановленому порядку в місті Житомирі.
3. Територіальна громада міста Житомира реалізує свої владні повноваження безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
3. Територіальна громада міста Житомира через органи місцевого самоврядування вирішує усі питання місцевого значення, які пов'язані з життєдіяльністю членів територіальної громади міста Житомира, а також розвитком міста Житомира, які віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.
4. Громадяни України, які постійно проживають на території міста Житомира, реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до територіальної громади міста Житомира.

Стаття 2. Статус міста Житомира
Місто Житомир має статус міста обласного підпорядкування і згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до Житомирської області, є її обласним центром.

Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій міста Житомира
1.Територія міста Житомира є складовою частиною території України.
2. Територію міста Житомира утворюють земельна площа та водні поверхні, надра та повітряний простір в межах зовнішнього адміністративного кордону.
3. Територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні кордони міста. Зміна меж міста здійснюється відповідно до законів України з ініціативи міської ради Будь-які зміни меж міста, здійсненні згідно з законом, відображаються в Генеральному плані міста.
4. Територія міста є основою життя і діяльності територіальної громади.
Розпорядження землею в межах адміністративних кордонів міста здійснює міська рада при дотриманні прав власників землі та інших землекористувачів. Віднесення земель міста до будь-яких категорій здійснюється міською радою відповідно до вимог та в порядку, передбаченим чинним законодавством. Порядок і правила використання земель міста встановлюються міською радою відповідно до земельного, містобудівного, природоохоронного та іншого законодавства. Міська рада в інтересах територіальної громади та подальшого розвитку міста може встановлювати особливості використання земель в межах міста незалежно від форми їхньої власності шляхом прийняття відповідного рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Систему адміністративно-територіального устрою міста Житомира складають райони в місті утворені відповідно до Указу Президії Верховної ради УРСР від 22 грудня 1973 року.
6. Територія міста поділяється на два райони: Богунський і Корольовський.
7. Встановлення та зміна меж території районів у місті Житомирі вирішується Житомирською міською радою відповідно до законодавчих актів України.

Стаття 4. Символіка міста Житомира
1. Офіційними символами міста є його Герб, Прапор та Гімн.
2. Герб являє собою зображення білої вежі з відкритою жовтою брамою на щиті голубого кольору. У верхньому полі щита міститься напис "Житомир” літерами жовтого кольору.
3. Прапор міста Житомира являє собою прямокутне полотнище із співвідношенням сторін 2:3, поділене двома схрещеними білими смугами на чотири прямокутники: нижній лівий та верхній правий жовтого кольору; верхній лівий та нижній правий – синього кольору.
Горизонтальна біла смуга ділить прапор навпіл, а вертикальна – у співвідношенні 1:2. На місці їх перетину розміщено герб міста Житомира.
4. Опис та порядок використання офіційної символіки визначається Положенням, яке затверджує Житомирська міська рада.

Стаття 5. Пам'ятні дати територіальної громади міста Житомира
1. День міста Житомира відзначається щороку у другу суботу вересня як загальноміське свято.
2. Виявляючи повагу до історичних традицій міста, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток житомирян за рішенням міської ради можуть установлюватися інші міські свята.
3. Порядок проведення міських свят встановлює рада виконавчий комітет Житомирської міської ради.

Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Житомира
1. За визначні заслуги перед територіальною громадою міста, заслуги у підвищенні авторитету міста на державному та міжнародному рівнях, а також значний внесок в процеси державотворення та утвердження державної незалежності України мешканцям міста Житомира, іншим громадянам України, іноземним громадянам, особам без громадянства, діяльність яких була пов’язана з Житомиром, рішенням міської ради присвоюється звання "Почесний громадянин міста Житомира”.
2. Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Житомира» перед Житомирською міською радою мають право порушувати трудові колективи підприємств, установ та організацій всіх форм власності, громадські організації, збори громадян тощо.
3. Присвоєння звання "Почесний громадянин міста Житомира” приурочується до Дня міста. Вручення посвідчення та нагрудного знаку відбувається в урочистій обстановці з виголошенням рішення міської ради, на підставі якого присвоюється звання.
4. Порядок присвоєння звання "Почесний громадянин міста Житомира" встановлюється Положенням, яке затверджує Житомирська міська рада.
5. Житомирська міська рада може запроваджувати інші почесні звання і заохочувальні відзнаки.

Стаття 7. Міста-побратими міста Житомира
Житомир може мати міста-побратими. Вибір міста-побратима здійснюється за рішенням Житомирської міської ради на основі двосторонніх угод.

Стаття 8. Друкований орган міської ради.
1. Міська рада та її виконавчі органи мають офіційний друкований орган та офіційний веб-сайт.
2. Офіційний друкований орган та веб-сайт міської ради та її виконавчих органів визначається за рішенням міської ради.

СКАЧАТЬ: статут города Житомира

Наш город | 16 Декабря 2009 | Просмотров: 12874
Комментариев: 0