Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 26.02.2021    18:45:21
Главная » Новости » Житомир » Город » 2016 » Март » 10 » 10:48:25

Руководство МФК «Житомир» хочет открыть букмекерские конторы и запустить денежные лотереи

10.03.2016, 10:48:25 3003 7 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Руководство МФК «Житомир» хочет открыть букмекерские конторы и запустить денежные лотереи

Коммунальное предприятие «Муниципальный футбольный клуб «Житомир» будет заниматься не только организацией и содержанием футбольного клуба в Житомире.

Об этом говорится в Уставе предприятия, который опубликован на сайте Житомирского городского совета.

Среди направлений деятельности есть много «профильных», таких как создание и обеспечение деятельности профессиональной футбольной команды в городе Житомире, создание футбольных школ, подготовка футбольных арбитров, создание собственного фан-клуба.

Но в перечне есть и немало других направлений. В частности, МФК «Житомир» сможет создавать учреждения торговли, общественного питания, кулинарии; организовывать пункты проката, в т.ч. видеопроката; создавать букмекерские конторы и проводить денежно-вещевые лотереи; заниматься оптовой и розничной торговлей, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей, самоходных машин, тракторов и многое другое.

Интересно также, что руководить КП будет Директор, право назначать и увольнять которого имеет исключительно городской голова Сергей Сухомлин.

Также КП получит начальный капитал в размере 2,5 млн гривен. Вопрос о создании КП МФК «Житомир» будут рассматривать на бюджетной комиссии в четверг, 10 марта. Также этот вопрос вынесен на сессию Житомирского городского совета, которая состоится 16 марта.
 
СТАТУТ 
комунального підприємства 
«Муніципальний футбольний клуб «Житомир» 
Житомирської міської ради 


1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради (далі-Підприємство) засноване на комунальній власності територіальної громади міста. Засновником Підприємства є Житомирська міська рада (далі-Засновник).

1.2. Підприємство є юридичною особою, веде самостійно баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням, інші необхідні реквізити. Підприємство може мати свій фірмовий знак, емблему, логотип, які реєструються відповідно до чинного законодавства України. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня державної реєстрації.

1.3. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб та цього Статуту. 

1.4. Підприємство має право укладати угоди, договори, контракти, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах. 

1.5. Підприємство діє на принципах госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності і функціонує як самостійний господарюючий суб’єкт, забезпечує соціальний розвиток і матеріальне стимулювання працівників. 

1.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями засновника. 

1.7. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах у встановленому законодавством порядку. 

1.8. Повна назва Підприємства: Комунальне підприємство «Муніципальний футбольний клуб «Житомир» Житомирської міської ради. Скорочена назва Підприємства: КП «МФК «Житомир». Скорочена назва футбольного клубу: МФК «Житомир». 

1.9. Місце знаходження Підприємства: Україна, 10014, місто Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,4/2.


2. Мета і предмет діяльності

2.1. Метою діяльності Підприємства є фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність; організація та проведення спортивних змагань професіоналів, аматорів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з футболу та інших видів спорту, визнаних в Україні; здійснення будь-якої підприємницької діяльності з метою отримання коштів на виконання статутних цілей щодо фінансування своєї діяльності.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
2.2.1. Організація і надання послуг у сфері фізичної культури і спорту; 
2.2.2. Створення та забезпечення діяльності професійної футбольної команди в місті Житомирі, включаючи її формування, утримання та вдосконалення, для її участі у змаганнях по футболу різного, у тому числі професійного рівня; 
2.2.3. Створення та утримання спортивної, навчально-тренувальної бази для підготовки футбольної команди, проведення змагань та масових занять з гри в футбол; 
2.2.4. Створення футбольних шкіл; 
2.2.5. Розвиток системи пропаганди і популяризації футболу, сприяння розвитку дитячо-юнацького, студентського, аматорського, професійного, жіночого, пляжного, футболу ветеранів та осіб з обмеженими можливостями, футзалу. 
2.2.6. Сприяння фінансовому, матеріально-технічному, інформаційному, кадровому, нормативно-правовому та іншому забезпеченню розвитку футболу у місті Житомирі; 
2.2.7. Організація турнірів, матчів та інших заходів; 
2.2.8. Надання послуг спортивно-оздоровчого характеру населенню, а також іншим підприємствам та організаціям; 
2.2.9. Виробництво спортивних товарів, діяльність спортивних об’єктів, прокат спортивного інвентарю, оренда спортивних споруд; 
2.2.10. Надання послуг з організації відпочинку, культурно-видовищних, спортивних заходів, організації спортивних клубів та їх філій; 
2.2.11. Надання туристичних послуг, організація відпочинку туристів; 
2.2.12. Створення закладів торгівлі, громадського харчування, кулінарії; 
2.2.13. Організація пунктів прокату, в т.ч. відеопрокату; 
2.2.14. Створення букмекерських контор, проведення грошово-речових лотерей; 
2.2.15. Організація концертно-видовищних та розважальних заходів; 
2.2.16. Рекламно-інформаційна діяльність; 
2.2.17. Проведення аукціонів, виставок-продажу, ярмарок та інших заходів; 
2.2.18. Оптова та роздрібна торгівля; 
2.2.19. Ремонт, технічне обслуговування, прокат автомобілів, самохідних машин, тракторів та інших механізмів; 
2.2.20. Надання послуг населенню; 
2.2.21. Надання транспортно-експедиційних послуг; 
2.2.22. Здійснення будівельно-монтажних, ремонтних, оздоблюваних робіт у житловому та промисловому будівництві; 
2.2.23. Надання юридичних послуг; 
2.2.24. Надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; 
2.2.25. Зовнішньо-економічна діяльність, яка здійснюється на принципах валютної самоокупності та самофінансування, включаючи проведення всеукраїнських та міжнародних семінарів; проведення діяльності на трансферному ринку в спорті; експорт та імпорт товарів, робіт, послуг. 
2.2.26. Підготовка футбольних арбітрів; 
2.2.27. Створення власного фан-клубу; 
2.2.28. Здійснення іншої діяльності, яка не заборонена чинним законодавством. 

2.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню і одержання спеціальних дозволів, можуть здійснюватися Підприємством виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому законодавством.

3. Майно Підприємства

3.1. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 

3.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

3.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
-грошові та матеріальні внески засновника підприємства; 
-кошти місцевих та державного бюджетів; 
-кошти банків та інших кредиторів; 
-безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ, громадян України та інших держав; 
-доходи, одержані від власної господарської діяльності; 
-інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством.

3.4. Підприємство має право відповідно до чинного законодавства продавати або передавати, здавати в оренду іншим підприємствам, організаціям, установам, фізичним особам споруди, обладнання, транспортні засоби, сировину та інші матеріальні цінності, які йому належать. 

3.5. Укладення цивільно-правових угод щодо майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста і передано в користування Підприємству, здійснюється за згодою засновника підприємства, в порядку згідно чинного законодавства України. 

3.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. 

3.7. Для забезпечення статутної діяльності Підприємство, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, формує статутний капітал.

Розмір статутного капіталу підприємства становить 2500,00 тис. грн. (Два мільйони п’ятсот тисяч гривень) 00 коп. 
Зміни (зменшення, збільшення) розміру статутного капіталу підприємства відбуваються за рішенням Засновника та відображаються в бухгалтерському обліку Підприємства.

4. Права та обов’язки Підприємства

4.1. Права Підприємства: 
4.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку. 
4.1.2. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення власної господарської діяльності через складання господарських угод в межах наданих повноважень та своєї компетенції як в Україні, так і за її межами. 
4.1.3. Підприємство надає послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно з урахуванням кон’юнктури ринку та умов економічної діяльності, на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України,- за фіксованими цінами та тарифами.
4.1.4. Для вирішення окремих питань господарської діяльності Підприємство може утворювати на договірних засадах експертні та робочі комісії (групи). 
4.1.5. Для виконання конкретних робіт та надання послуг Підприємство має право залучати на договірних засадах громадян, фахівців науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, підприємства, установи і організації. 
4.1.6. Підприємство має право формувати тимчасові творчі, трудові колективи, організація діяльності яких здійснюється відповідно до чинного законодавства. 
4.1.7. Підприємство, за узгодженням із засновником, має право створювати на території України і за кордоном філії та представництва, які діють на підставі Положення. Керівники філій, представництв призначаються на посади та звільняються з посад директором Підприємства за погодженням з міським головою. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей.

4.2. Обов’язки Підприємства. 
4.2.1. Підприємство зобов’язане: 
-забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету згідно з чинним законодавством України; 
-забезпечувати цільове використання майна та виділених коштів; 
-здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів; 
-створювати належні умови для продуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правила техніки безпеки, соціального страхування; 
-здійснювати заходи щодо посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства; 
-виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; 
-надавати Засновнику щорічний звіт про роботу підприємства.

4.3. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України. Керівник Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

5. Управління Підприємством

5.1. Поточне (оперативне) управління Підприємством здійснює директор, який призначається та звільняється з посади Житомирським міським головою, і працює за контрактом.

5.2. Директор Підприємства: 
-самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені цим Статутом виключно до компетенції Засновника та органів управління; 
-несе відповідальність за стан і результати діяльності Підприємства; 
-діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в відносинах з усіма установами, організаціями, підприємствами, об’єднаннями громадян та громадянами; 
-призначає і звільняє з посад працівників Підприємства; 
-розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України; 
-укладає договори, видає довіреності, відкриває в банківських установах розрахунковий та інші рахунки; 
-несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів; 
-видає накази і дає розпорядження, що є обов’язковими для всіх працівників Підприємства; 
-здійснює інші дії, що випливають з цього Статуту.

5.3. Заступники директора Підприємства, інші працівники призначаються на посаду і звільняються з посади директором Підприємства.

5.4. Трудовий колектив Підприємства: 
-розглядає проект колективного договору та затверджує його; 
-розглядає і вирішує згідно з цим Статутом питання самоврядування трудового колективу; 
-визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг; 
-бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці.

5.5. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами. Збори проводяться не рідше одного разу на рік. Збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини працівників Підприємства. 

5.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства. 

5.7. Право укладання колективного договору від імені Підприємства надається його директору, а від імені трудового колективу-уповноваженому ним органу.

5.8. До виключної компетенції Засновника належить: 
-затвердження Статуту підприємства, внесення змін і доповнень до нього, у тому числі щодо розміру статутного капіталу; 
-встановлення порядку відчуження та списання майна Підприємства; 
-прийняття рішень про створення філій, представництв, дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Підприємства; 
-прийняття рішення щодо передачі в заставу майна Підприємства, що закріплене за ним на праві господарського відання; 
-прийняття рішення про припинення Підприємства.

5.9. Органами управління Підприємства є виконавчий комітет Житомирської міської ради та виконавчий орган міської ради в галузі спорту, які здійснюють свої повноваження по управлінню відповідно до чинного законодавства. 

5.10. До повноважень виконавчого комітету Житомирської міської ради належить: 
-затвердження фінансових планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 
-надання дозволів на передачу майна; 
-заслуховування звітів про роботу підприємства. 

5.11. Для забезпечення ефективності управління Підприємством та здійснення контролю за його діяльністю утворюється Наглядова рада, яка складає не більше 5 (п’яти) осіб у порядку, встановленому Засновником та на підставі вимог чинного законодавства.

6. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

6.1. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток. 
Прибуток підприємства формується з виручки від усіх видів його діяльності за вирахуванням матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці та обов’язкових платежів. 

6.2. Прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати податків та інших обов’язкових платежів, витрат на розвиток Підприємства та пов’язаних з виконанням колективного договору, використовується самостійно Підприємством. 

6.3. Підприємство може створювати резервний (страховий) та інші фонди. 

6.4. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності та прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства. 

6.5. Розрахунки Підприємства за своїми зобов’язаннями з іншими юридичними особами проводяться в безготівковому порядку через банківські установи. Розрахунки готівкою з юридичними та фізичними особами проводяться згідно з правилами проведення розрахункових і касових операцій. 

6.6. Підприємство самостійно визначає порядок найму і звільнення працівників, встановлює розпорядок робочого дня, змінність роботи, форми і системи оплати праці, порядок проведення обліку робочого часу згідно з законодавством України про працю. 

6.7.Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. 

6.8. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення праці, життя, здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу вирішується трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством України. 

6.9. Аудит фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7. Взаємовідносини з Професіональною футбольною лігою, Федерацією футболу України та іншими спортивними організаціями

7.1. Підприємство здійснює свої взаємовідносини з Професіональною футбольною лігою України, Федерація футболу України та іншими спортивними організаціями на основі взаємної поваги, чесності, справедливості та відповідно до чинного законодавства забезпечує: 
-участь у змаганнях, що проводяться спортивними організаціями; 
-дотримання дисциплінарних правил спортивних організацій; 
-дотримання принципів чесної гри, лояльності, чесності, поваги до суперників; 
-співпрацю з усіх питань, що стосуються професіонального футболу; 
-дотримання всіма гравцями, тренерами та офіційними особами клубу установчих та регламентуючих документів спортивних організацій, своєчасну сплату внесків та інших платежів у встановленому порядку, співпраця з усіх питань проведення спортивних ігор;
-визнання юрисдикції органів по розгляду спорів, як це визначено у відповідних положеннях спортивних організацій; 
-не поширення відомостей, що складають конфіденційну інформацію; 
-інформування спортивних організацій про зміни у своїх установчих документах; 
-виконання рішень, прийнятих органами по розгляду спорів.

7.2. Підприємство має також інші права, визначені законодавством України, цим Статутом і нормативно-правовими документами спортивних організацій.

8. Припинення діяльності Підприємства

8.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації в порядку, встановленому законодавством України. 

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією. До складу ліквідаційної комісії входять представники Підприємства та засновника. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію, відповідно до чинного законодавства України. 

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі. 

8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю в Україні. 

8.5. Наявні у Підприємства грошові кошти, у тому числі виторг від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, кредиторами, оплати праці працівників Підприємства передаються засновнику. 

8.6. Ліквідація вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту виключення його з державного реєстру. 

Тэги: горсовет, Житомир, футбольный клуб, МФК Житомир
   По материалам: Спортивний Житомир
Новости партнеров

Комментариев: 7
Dimyand
1 Pasha MoRoZoV (Dimyand)   • 12:08:09, 10.03.2016 [Материал]

"...Но в перечне есть и немало других направлений. В частности, МФК «Житомир» сможет создавать учреждения торговли, общественного питания, кулинарии; организовывать пункты проката, в т.ч. видеопроката; создавать букмекерские конторы и проводить денежно-вещевые лотереи; заниматься оптовой и розничной торговлей, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей, самоходных машин, тракторов и многое другое..."

Вот теперь становится ясно откуда растут ноги у идеи о создании муниципального футбольного клуба. Футбол к сожалению, оказался лишь ширмой для легализации кем-то других, более доходных видов деятельности.
garold
2 Кonstantin (garold)   • 12:31:48, 10.03.2016 [Материал]

А в плотную МФК будет заниматься футболом?Здаётся мне эта барыжкантора под прикрытием футбола!
фюрер
3 фюрер (фюрер)   • 12:41:17, 10.03.2016 [Материал]

Идея хорошая...но...как всегда но.....
HOOLIGAN
4 ПРАВИЙ ЗАВЖДИ ПРАВИЙ (HOOLIGAN)   • 14:17:54, 10.03.2016 [Материал]

а я что говорил, что главное контора, а футбол и нах не нужен
Cobalt
5 Cobalt (Cobalt)   • 14:51:30, 10.03.2016 [Материал]

У Ильфа и Петрова была контора "Рога и копыта", а у нас будет - "Рога, копыта и футбольный мяч". ;-)
batonov
6 batonov (batonov)   • 19:40:33, 10.03.2016 [Материал]

Пипец, опубликовали стандартный устав-дофига новость. Похоже на стиль фудбалиста из клуба МРТ Кацюбки...)))
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:13:50, 12.03.2016 [Материал]

А директором этого клуба Сухомлин назначит своего друга Павлюка Руслана, а мячи будет подносить Украинец Леонид, а строить себе дом на стадионе Онищук Александр.. Ну вот наконец то собрались до кучи,.Как ртуть
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:


Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus