Живой Журнал

Житомир » Мой блог » telefon » 2011 » Июнь » 20
telefon Важное в ЗУ "О доступе к публичной информации".

telefon


Оценка: 2.5/5 Голосов: 8

Важное в ЗУ "О доступе к публичной информации".

20 Июня 2011, 16:05:45 7354 2.5 5

Вот выдержки из нового и важного ЗУ "О доступе к публичной информации".

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника
інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його
володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації
із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця
інформація його особисто чи ні
, без пояснення причини подання
запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або
колективним.
Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій
формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір
запитувача.


4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти
, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи
зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це
відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів
на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення
відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в
розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного
розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо
процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит,
його має оформити відповідальна особа з питань запитів на
інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний
телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на
інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану
довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій,
катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій,
що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян,
відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання
запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути
обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду
запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про
продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в
письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання
запиту.

Стаття 21. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок,
запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання
та друк.


3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним
розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм,
встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник
інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк,
інформація надається безкоштовно.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що
становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не
стягується.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17

Смотрите, теперь можно на основании выделенных статей подать на адрес электронной приёмной Дебоя такой запрос на публичную информацию:
От: Телефон (наименование)
Адрес: [email protected]
Прошу Вас сообщить, на каком основании в проекте Постановления Горсовета от .... "-----" в статье ... Постановы нарушена ст. 1 ЗУ "Об автомобильном транспорте"?
В соответствии со ст. 20.1 ЗУ "О доступе к ..." ответ прошу дать в течение 5 рабочих дней на указанный выше электронный адрес.
А вот ещё интересный момент:
Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності
розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або
суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати
інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників
інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників
інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України
( 2747-15 ).

Администрация сайта zhzh.info может не разделять точку зрения авторов опубликованных материалов и ответственность за них не несет.
Комментариев: 5
Driver1
1 Kichkiruk Vitaliy (Driver1)   • 00:46:45, 21 Июня 2011 [Материал]

не зовсім точно.
закон зобов’язує їх надати тобі копію будь якого папірцю, що вже створений.
творити нові папірці вони не мають права. в контексті цього закону
telefon
2 джавахарлал нюру (telefon)   • 00:52:55, 21 Июня 2011 [Материал]

А я о чём? О том, что они должны дать ссылку на ДОКУМЕНТ, а документа такого не существует и существовать не может. И как чиновник из такого положения вывернется?
Driver1
3 Kichkiruk Vitaliy (Driver1)   • 01:16:07, 21 Июня 2011 [Материал]

Вони не мають казати "на каком основании". Це ми, отримавши документ в якому порушення закону є, маємо звернутися до прокуратури з вимогою припинити порушення Закону.
telefon
4 джавахарлал нюру (telefon)   • 01:18:56, 21 Июня 2011 [Материал]

Это - само собой. По ст. 28, 29 ЗУ "Об обращениях граждан".
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=393%2F96-%E2%F0.
telefon
5 джавахарлал нюру (telefon)   • 01:25:48, 21 Июня 2011 [Материал]

А по ЗУ "О доступе..." обязаны показать Закон, на основании которого подготовили документ. Если ответят отпиской или не ответят совсем - в суд (так в новом ЗУ; я ещё не посмотрел в кодексе, что грозит чиновнику, не давшему ответ в срок).


Объявления:

Читайте ЖЖ.инфо