Живой Журнал

ЖЖ Инфо » Мой блог » Svoboda1991 » 2011 » Октябрь » 17
Svoboda1991 Програма захисту українців

Svoboda1991


Оценка: 4.2/5 Голосов: 5

Програма захисту українців

17 Октября 2011, 18:24:04 2646 4.2 2

Ми – Українці. Ми – у своїй, Богом даній країні.
Даруй нам, Боже, звитягу,
щоб стати творцями Великої Держави.

Головною метою Всеукраїнського об’єднання «Свобода» є побудова могутньої Української Держави на засадах соціальної та національної справедливості. Держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить безупинний розвиток української нації.

Для досягнення цієї мети ВО «Свобода» пропонує чіткий план негайних першочергових кроків.
І. Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад
1. Провести люстрацію влади. Усунути від влади аґентуру КҐБ та держслужбовців, які працювали на керівних посадах в КПСС.
2. Оприлюднити списки агентів КҐБ СССР, які перебували або перебувають на державній службі в Україні та інших суспільно значущих посадах.
3. Призначати на звільнені після люстрації вакансії молодих спеціалістів, випускників українських вишів, відібраних за принципами патріотизму і професіоналізму та, після підвищення кваліфікації, на спеціальних державних управлінських курсах.
4. Встановити обов'язкову перевірку держслужбовців та кандидатів на виборні посади з допомогою поліграфа ("детектора брехні") на причетність до корупційних дій, співпраці з іноземними спецслужбами та подвійного громадянства.
5. Ухвалити Закон про контроль не тільки доходів, але й видатків державних посадовців та членів їхніх сімей.
6. Запровадити в кримінальному законодавстві принцип "чим вища державна посада, тим вищий рівень відповідальності за скоєний злочин".
7. Встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу "національність". Визначати національність за Свідоцтвом про народження або Свідоцтвом про народження батьків, враховуючи побажання громадянина України.
8. Ввести кримінальну відповідальність за будь-які прояви українофобії.
9. Винести на всенародне обговорення проект Закону про пропорційне представництво в органах виконавчої влади українців та представників національних меншин.
10. Винести на всенародне обговорення проект Конституції, згідно з яким Українська держава є президентською республікою, Президент України є главою Української Держави, головнокомандувачем Збройних Сил України і безпосередньо очолює Уряд України.
11. Скоротити термін перебування на посаді Президента України до чотирьох років (одна і та сама особа може обіймати цю посаду не більше ніж два терміни поспіль). Обирати Президентом можна лише громадянина України за народженням, який проживає останні 20 років в України, досяг 35-ти річного віку, володіє і спілкується державною мовою, не був судимий і не притягувався до відповідальності за проступки антиукраїнського характеру.
12. Запровадити пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими виборчими списками. Обирати депутатом Парламенту можна громадянина України, який останні 10 років проживає в Україні, досяг 18-ти років, володіє і спілкується державною мовою, є дієздатним та несудимим.
13. Забезпечити рівний доступ усіх учасників виборів до ЗМІ для висвітлення своїх програмних засад, дебатів тощо. Заборонити платну політичну рекламу у ЗМІ за три місяці до початку та впродовж усієї виборчої кампанії.
14. Зобов'язати кандидатів на всі виборні посади вказувати в офіційних біографіях національну приналежність, усі попередні (від радянських часів) партійні та державні посади і судимості – не лише непогашені, але й погашені. Знімати кандидатів з реєстрації через приховування біографічних фактів або позбавляти депутатів мандату, якщо приховування виявиться після виборів.
15. Забезпечити рівну участь у виборчих комісіях представникам усіх політичних сил, що беруть участь у виборах.
16. Скасувати депутатську недоторканість щодо кримінальних та економічних злочинів. Заборонити притягнення до юридичної відповідальності депутатів усіх рівнів за їхню політичну позицію, висловлювання і характер голосування в радах та їхніх органах (окрім випадків антиукраїнської, антидержавної, українофобської діяльності).
17. Обмежити термін дії парламенту та місцевих рад з п'яти до трьох років. Скоротити кількість народних депутатів України у парламенті до 300.
18. Запровадити дактилоскопічне голосування (за відбитком пальця) з метою забезпечення винятково особистої участі народних депутатів у роботі парламенту.
19. Заборонити збільшувати розмір заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам протягом чинності їхніх повноважень.
20. Запровадити обрання: місцевих суддів – громадою строком на 5 років, суддів апеляційних судів – з'їздом суддів місцевих судів строком на 7 років, суддів Верховного Суду – з'їздом суддів України строком на 10 років.
21. Підвищити віковий ценз судді до 30 років. Обирати суддею можна громадянина України, який має досвід роботи в галузі права не менше ніж 5 років, є дієздатним та несудимим, і який останні 10 років проживає в Україні та володіє і спілкується державною мовою.
22. Забезпечити функціонування єдиного реєстру судових рішень з метою однакового застосування закону всіма судами держави.
23. Здійснювати відшкодування моральних або матеріальних збитків, яких зазнає особа через помилкові або неправомірні рішення органів державної влади, місцевого самоврядування та дії посадовців, у повному розмірі коштом винуватців. Відшкодовувати збитки за неправомірне судове рішення коштом судді, що його ухвалив.
24. Винести на всенародне обговорення проект закону про нову трирівневу систему адміністративно-територіального устрою України, яку складають 300 повітів, а також міста, селища і села.
25. Запровадити мажоритарну систему виборів для депутатів сільських, селищних та міських рад, пропорційно-мажоритарну (змішану) – для депутатів повітових рад. Обирати депутатом місцевої ради можна громадянина України, який на день виборів досяг 18 років, є дієздатним, не судимим і проживає на території громади не менше ніж 5 років.
26. Забезпечити територіальним громадам право шляхом таємного, рівного і прямого виборчого права обирати на 3 роки сільського, селищного, міського та повітового голову, який очолює виконавчий комітет.
27. Забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів місцевих рад, суддів місцевих судів та право висловити недовіру голові виконавчого комітету, землевпоряднику і керівникові відділу внутрішніх справ шляхом плебісциту.
28. Забезпечити підвищення ролі місцевого самоврядування шляхом перерозподілу повноважень та фінансових ресурсів між центральними органами влади і органами місцевого самоврядування за принципом: формування бюджету "знизу вгору".
29. Запровадити практику якнайширшого прямого народовладдя у територіальних громадах – референдуми, плебісцити, загальні збори тощо. Проводити місцеві референдуми з життєво важливих питань. Запровадити механізм вета громади щодо рішень органів місцевого самоврядування.
30. Поглибити вплив місцевого самоврядування на життєдіяльність громади шляхом створення будинкових, вуличних, квартальних комітетів та інших органів самоорганізації населення. Дозволяти наділяння землі та нове будівництво у населених пунктах тільки за згодою цих органів. Спірні земельні та будівельні питання вирішувати шляхом проведення місцевих референдумів.
31. Дозволити усім психічно здоровим та несудимим громадянам України вільно набувати і володіти вогнепальною і холодною зброєю.
ІІ. Народне господарство. Економічна незалежність та соціальна справедливість
1. Ухвалити державну програму енергетичної незалежності України за принципом: зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел.
2. Диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв: не більше ніж 30% від одного експортера (наприклад, проект "Карбамід в обмін на скраплений газ"). Ліквідувати монополію іноземних енергетичних компаній на українському ринку.
3. Встановити жорстку пропорційну залежність цін за транзит російського газу територією України та за оренду підземних газових сховищ відповідно до відпускних цін на газ для України.

4. Домогтися продажу російського газу європейським споживачам на східному, а не на західному кордоні України.
5. Зруйнувати корупційні схеми в енергетичній галузі. Запровадити прозорі тендери на закупівлю обладнання для державних енергетичних підприємств. Запровадити жорсткий державний контроль над ціноутворенням у нафтогазовій сфері.
6. Збільшити видобуток власного газу та нафти, розробляючи морські шельфи, у тому числі родовища за кордоном. Розвивати вугільну промисловість як пріоритетну галузь.
7. Запровадити державну програму розвитку альтернативної енергетики: дизпаливо з вугілля, біопаливо, вітрова, сонячна та гідроелектроенергія тощо.
8. Розробити та впровадити новітні енергоощадні технології в усіх галузях народного господарства. Перейти на контрольно-теплові прилади обліку спожитих енергоносіїв.
9. Зменшити потреби природного газу шляхом інвестування у технології теплопостачання, тим самим знизивши ціни на комунальні послуги.
10. Ухвалити Закон про стратегічні підприємства. Заборонити приватизацію стратегічних підприємств і повернути у державну власність незаконно приватизовані.
11. Перевірити законність приватизації усіх великих підприємств, (у яких середньооблікова кількість працівників перевищує тисячу осіб у рік, а обсяг валового доходу від реалізації продукту у рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам Євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні). Повернути незаконно приватизовані об'єкти у державну власність та власність трудових колективів.
12. Забезпечити можливість найманим працівникам набути право власності на підприємствах державної та комунальної форм власності, брати участь у їхньому управлінні та в справедливому розподілі прибутків.
13. Забезпечити переваги громадян України перед іноземними інвесторами у приватизації державних підприємств.
14. Повертати у державну власність приватизовані підприємства, власники яких не виконують своїх соціальних зобов'язань.
15. Дозволяти передавати у власність об'єкти історично-культурної спадщини, з метою їх відновлення, збереження та ефективного функціонального використання, за умови виконання інвестором державних вимог реставраційних та інвестиційних зобов'язань. У разі їх невиконання повертати об'єкт у державну власність.
16. Посилити кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з рейдерським захопленням підприємств.
17. Ухвалити закон про державний земельний кадастр України. Провести повну інвентаризацію земельних ділянок.
18. Заборонити в Україні продаж землі сільськогосподарського призначення. Надавати її у довгострокове володіння українським громадянам із правом родинного успадкування. Визначити законом підстави припинення такого володіння в разі використання землі за нецільовим призначенням чи в разі погіршення її продуктивності.
19. Дозволити особам, які законним способом набули право власності на сільськогосподарські угіддя (під час розпаювання), продавати ці земельні наділи лише державі. Не визнавати право власності на сільськогосподарські угіддя, набуте в результаті боргових розписок.
20. Зобов'язати громадян, які бажають набути у користування землю сільськогосподарського призначення у розмірі, більшому ніж середній розмір селянського земельного паю, скласти кваліфікаційний іспит.
21. Дозволити право власності на землю лише на присадибні земельні ділянки та ті, що перебувають під житловими будинками й іншою нерухомістю. Не дозволяти право власності на землю іноземцям та особам без громадянства.
22. Заборонити зміну цільового призначення сільськогосподарських земель, за винятком державних потреб. Повертати у державну власність землі, що не використовуються за цільовим призначенням. Створити відділ внутрішнього розслідування у Державному комітеті земельних ресурсів України.
23. Ухвалити Податковий кодекс. Скасувати податок на додану вартість. Встановити для підприємств верхню межу суми усіх податків та зборів не більше ніж 30% (окрім спеціально обумовлених випадків). Зменшити податкове навантаження на трудовий прибуток громадян України до 12%.
24. Зменшити економічний тиск держави на дрібне та середнє підприємництво, запровадивши прогресивну шкалу оподаткування за принципом: малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки.
25. Встановити податок з прибутку в розмірі 5% на ту частину прибутку підприємств, яку направляють на технологічне оновлення засобів виробництва згідно з передовими технологіями.
26. Запровадити єдиний соціальний податок з доходів громадян у розмірі 20% замість ряду існуючих податків і платежів.
27. Знизити споживчі ціни на товари першої необхідності шляхом додаткового оподаткування предметів розкоші.
28. Обмежити законом лихварські відсотки за банківськими кредитами для населення та підприємств України.
29. Заборонити видачу кредитів в іноземній валюті; виняток – суб'єкти господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Перевести заборгованість за кредитами, виданими фізичним особам в іноземній валюті, у національну валюту за курсом, який був на момент видачі кредиту. Різницю компенсувати коштом валових витрат банків та валютних резервів Національного Банку України.
30. Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними шляхом стимулювання розвитку середнього класу (дрібні та середні підприємці, високооплачувані працівники), який становитиме не менше ніж 60% від працездатного населення. Забезпечити безвідсоткові цільові державні кредити на відкриття власної справи та максимально спростити дозвільну систему. Запровадити державну програму економічної просвіти громадян.
31. Ухвалити новий Закон України "Про державні закупівлі та держзамовлення" з урахуванням переваг для національного товаровиробника. Здійснювати торги бюджетним коштом. Створити державний Інтернет-ресурс для здійснення online-торгів.
32. Забезпечити надходження коштів від транзитного потенціалу України до державного бюджету і направити їх на побудову транспортної інфраструктури.
33. Запровадити цільове пільгове державне кредитування сільського господарства. Сприяти кооперативному рухові на селі.
34. Встановити паритет цін на сільськогосподарську продукцію. Забезпечувати продовольчі потреби держави виключно вітчизняною сільськогосподарською продукцією (окрім продуктів, які не вирощують на території України).
35. Забезпечити ефективне використання сільськогосподарських угідь шляхом державного фінансування інновацій у сільське господарство. Забезпечити сільгоспвиробників засобами виробництва, пільговим кредитуванням, державним замовленням на сільськогосподарську продукцію. Розбудувати державну систему зберігання продуктів сільськогосподарського виробництва.
36. Ухвалити державні програми розвитку селекціонування, виробництва посівного матеріалу, засобів захисту рослин, племінного тваринництва, садівництва.
37. Забезпечити пільгове кредитування на придбання та будівництво житла в сільській місцевості за умови участі позичальника у сільськогосподарському виробництві.
38. Розвивати конкурентоспроможні галузі української промислової та інноваційної діяльності (авіа-, судно-, верстатобудування, ВПК, енергетичне та сільськогосподарське машинобудування).
39. Стимулювати поетапну заміну імпортованої продукції на продукцію національного виробництва (насамперед – велика і мала сільськогосподарська техніка, легка промисловість, продукти харчування).
40. Створити надійну та прозору систему реєстрації прав на нерухомість через відкриті реєстри і кадастри. Ухвалити законодавчі акти щодо приватизації житла в багатоквартирних будинках з урахуванням земельних ділянок під будинками, прибудинкових територій та спільної сумісної власності громадян.
41. Забезпечити законодавчо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ліквідувати залишки совєтської системи комунального господарства – ЖЕКи. Забезпечити обслуговування та експлуатацію багатоквартирних будинків на конкурентних засадах. Запровадити інститут сертифікованих управителів багатоквартирних житлових будинків.
42. Реформувати житлово-комунальне господарство на ринкових засадах. Повернути до комунальної власності територіальних громад підприємства монополісти електро-, газо-, тепло- і водопосточання та водовідведення.
43. Запровадити комплексну державну програму переробки твердих побутових відходів.
44. Реалізувати комплексну програму реконструкції та поступової заміни житлових будинків забудови 60-х років минулого століття ("хрущовок"). Зобов'язати будівельні монополії зводити соціальне житло за доступними цінами. Створити державний спеціальний фонд для розвитку програми соціального житла.
45. Ухвалити новий Кодекс законів про працю – Трудовий кодекс України. Розробити тарифікаційну шкалу погодинної оплати праці, встановивши її розмір на рівні середньоєвропейського. Встановити розмір максимальної погодинної заробітної плати у працівників бюджетної сфери, яка б не перевищувала мінімальну більше ніж у 5 разів.
46. Ухвалити новий Пенсійний кодекс. Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиме п'ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною пенсією.
47. Надавати неповносправним громадянам та дітям-сиротам адресну допомогу у розмірі, не меншому ніж розмір прожиткового мінімуму коштом державного соціального страхування.
48. Узаконити розмір неоподаткованого мінімуму, який би дорівнював розмірові мінімальної заробітної плати.
ІІІ. Здоров'я нації. Подолання демографічної кризи та підвищення якості життя
1. Запровадити довгострокову державну програму культивування в суспільстві здорового способу життя, що включає пропаганду духовного і фізичного здоров'я, боротьбу з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням.
2. Запровадити обов'язкове державне соціальне медичне страхування. Забезпечити ґарантований базовий пакет невідкладної первинної медичної допомоги, що надається безоплатно коштом державного медичного фонду.
3. Реалізувати програму "Репродуктивне здоров'я нації". Заборонити переривання вагітності, окрім випадків, зумовлених медичними висновками та доведених у судовому порядку фактів зґвалтування. Прирівняти у кримінальному законодавстві незаконне здійснення абортів до замаху на вбивство.
4. Здійснювати політику економічного протекціонізму щодо вітчизняної фармацевтичної промисловості й медичного приладобудування. Забезпечити суворий державний контроль за якістю та цінами на лікарські препарати, особливо імпортного виробництва.
5. Відновити і повернути у державну власність санаторно-курортні комплекси. Заборонити перепрофілювання санаторіїв. Заборонити приватизацію курортних та санаторних земель на всій території України.
6. Затвердити державну житлову програму, згідно з якою сім'я з трьома дітьми отримує державний безвідсотковий кредит, сім'я з чотирма дітьми – державний безвідсотковий кредит, 50% якого сплачує держава, сім'я з п'ятьма дітьми і більше – безкоштовне житло від держави. Запровадити пільгові кредити на придбання житла для молодих сімей.
7. Збільшувати розмір виплат українським сім'ям у зв'язку з народженням кожної наступної дитини пропорційно до росту цін на дитячі товари.
8. Заборонити рекламу тютюнових виробів та алкогольних напоїв у будь-якій формі на всій території України. Встановити кримінальну відповідальність за пропаганду наркоманії (у тому числі так званих "легких наркотиків") та сексуальних збочень.
9. Надати право місцевим громадам обмежувати торгівлю алкогольними напоями.

10. Встановити спеціальний податок на алкогольні напої, тютюнові вироби, генетично модифіковані продукти харчування. Отримані кошти спрямовувати на програми подолання соціальних хвороб (туберкульоз, онкологічні та серцево-судинні захворювання, діабет, ВІЛ/СНІД, венеричні захворювання, наркоманія).
11. Дозволяти продаж генетично-модифікованих продуктів харчування лише зі спеціальним маркуванням. Відводити для генетично-модифікованих продуктів окремі полиці у торговельних закладах.
12. Організувати належний державний контроль за охороною здоров'я працівників, санітарними умовами праці громадян та безпекою на виробництві.
13. Надати мешканцям регіонів України, які постраждали від техногенних забруднень, статус, прирівняний до чорнобильського.
14. Зберігати наявні заповідні території та парки і створювати нові рекреаційні зони.
15. Переносити за межі населених пунктів на безпечну відстань усі підприємства, що здійснюють хімічні або біологічні викиди в атмосферу.
16. Зобов'язати фізичних та юридичних осіб відшкодовувати у подвійному розмірі збитки, нанесені довкіллю.
IV. Громадянство і міграція. Право на Батьківщину та захист життєвого простору
1. Ухвалити новий Закон про громадянство, згідно з яким громадянство надаватиметься тільки тим особам, що народилися в Україні або є етнічними українцями, які повернулися з-за кордону для постійного проживання і роботи в Україні.
2. Дозволити набувати громадянство України у виняткових випадках особам, які проживають в Україні не менше ніж 10 років, вільно володіють українською мовою, знають історію Української Держави та Конституцію України. Заборонити цим особам набувати громадянства України, якщо їх притягали до кримінальної відповідальності.
3. Передбачити сувору кримінальну відповідальність за незаконне надання та отримання громадянства.
4. Викорінити незаконну практику подвійного громадянства. Позбавляти українського громадянства осіб, які приховують те, що вони є громадянами іншої держави.
5. Конфісковувати у порушників Закону про громадянство набуте в Україні майно та капітал на користь держави.
6. Сприяти масовому поверненню в Україну етнічних українців. Забезпечити пільгові умови повернення на Батьківщину українців та їхніх нащадків, народжених за кордоном.
7. Укласти двосторонні угоди про легалізацію заробітчан-українців. Здійснювати державний захист українців за кордоном усіма можливими засобами.
8. Створити умови для повернення на Батьківщину українським заробітчанам. Зароблені їхні гроші і майно, за умови їх вкладення у розвиток підприємницької діяльності в Україні, вважати інвестиціями, які не оподатковуються.
9. Усунути основну причину трудової міграції та демографічної кризи – забезпечити конституційне право на житло кожній українській сім'ї.
10. Встановити заборону усиновлення українських дітей чужинцями.
11. Запровадити симетричний візовий режим з іншими країнами. Дозволяти безвізовий в'їзд в Україну лише громадянам тих країн, які скасували візовий режим для громадян України.
12. Ухвалити закон про суворіші антиімміграційні заходи та вдосконалення системи утримання і депортації чужоземців-нелегалів.
13. Посилити охорону державного кордону та перекрити канали нелегальної міграції.
14. Запровадити обов'язкову реєстрацію іноземних громадян, які прибувають на територію України. Запровадити, у зв'язку з загрозою міжнародного тероризму та злочинності, єдину систему біометричного контролю для всіх, хто в'їздить в Україну (база даних відбитків пальців, сітківки ока тощо).
15. Укласти з іншими державами, з територій яких нелегальні мігранти потрапляють в Україну, угоди про реадмісію (повернення нелегалів).
16. Забезпечити місця в гуртожитках вишів першочергово українським, а не іноземним студентам.
17. Здійснювати регулярні перевірки матеріалів реєстрації іноземців, що прибувають з навчальних закладів, зі списками студентів, які дійсно в них навчаються. Забезпечити своєчасний виїзд з території України студентів, яких відрахували з навчальних закладів.
V. Інформаційний простір, освіта і наука. Збереження ідентичності та розвиток культури
1. Ухвалити Закон "Про захист української мови" замість чинного "Про мови в Українській РСР". Створити Державний комітет мовної політики, відповідальний за захист та поширення української мови.
2. Регламентувати вживання української мови у ЗМІ відповідно до кількості українців – не менше, ніж 78% їх площі та ефірного часу.
3. Забезпечити синхронний звуковий переклад державною мовою іншомовних виступів, передач та фільмів на телебаченні і радіо. Здійснювати переклад коштом власників ЗМІ.
4. Скасувати оподаткування на україномовне книговидання, аудіо- та відео- продукцію, програмне забезпечення.
5. Запровадити обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади. Зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів.
6. Запровадити до програм усіх вишів України обов'язковий курс "Культура української мови" обсягом не менше ніж 72 години.
7. Перевірити відповідність мови викладання в усіх без винятку навчальних та виховних закладах до офіційного статусу навчальних закладів. Позбавляти ліцензій навчальні заклади, якщо викладання у них здійснюється іноземними мовами без належного оформлення статусу закладу з іноземною мовою викладання. Припинити постачання навчальних посібників та підручників іноземною мовою коштом Державного бюджету України у заклади, що не мають офіційного статусу закладів з іноземною мовою викладання.
8. Культивувати кращі традиції української педагогіки. Припинити практику механічного копіювання іноземних зразків, зокрема Болонського процесу.
9. Розширювати мережу дошкільних освітніх закладів. Забезпечити кожній українській дитині доступ у дошкільний заклад.
10. Відновити і зберегти систему позашкільних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
11. Забезпечити випускникам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів перше робоче місце.
12. Ухвалити державну програму патріотичного виховання та ґартування характеру молодого покоління. Забезпечити активне дозвілля і оздоровлення дітей та юнацтва. Сприяти поширенню мережі дитячо-юнацьких та молодіжних патріотичних організацій, спортивних секцій, гуртків, літніх таборів для дітей та юнацтва.
13. Змінити принципи надання звань кандидата наук і доктора наук та структуру Вищої атестаційної комісії України (ВАК) для забезпечення реального, а не формального контролю за якістю дисертаційних робіт.
14. Стимулювати повернення українських науковців, що виїхали закордон.
15. Запровадити програми стимулювання співпраці між українськими та провідними іноземними науковими лабораторіями.
16. Привести патентне законодавство України у відповідність з провідною світовою практикою патентного законодавства. Забезпечити отримання науковцями-розробниками не менше ніж 25% від суми, отриманої з продажу прав на патент за їхній винахід.
17. Вилучити з фондів дитячо-юнацьких та публічних бібліотек совєтську пропагандистську літературу. Закуповувати коштом бюджету національні твори літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно для поповнення фондів бібліотек, музеїв, фонотек, відеотек, репертуару театрів, музичних колективів тощо.
18. Надавати на конкурсній основі державні стипендії і ґранти на здійснення мистецьких проектів, створення національних творів літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно, вистав, концертних програм, телерадіопрограм тощо.
19. Розвивати мережі концертних залів, кінотеатрів, книгарень, виставкових залів та галерей, забезпечивши для них сприятливі умови оренди.
20. Внести питання захисту національного інформаційного простору до компетенції РНБО. Створити громадське радіо та телебачення, конкурентноспроможну українську кіноіндустрію.
21. Позбавляти ліцензій ті ЗМІ, які порушують мовне законодавство, принижують національну гідність українців, поширюють дезінформацію або здійснюють антиукраїнську пропаганду.
22. Зобов'язати всі ЗМІ інформувати громадян про власників видань та каналів (для преси – у кожному номері; для ТБ та радіо – щоденно в ефірі).
23. Збільшити ввізне мито на іноземну поліграфічну, аудіо- та відеопродукцію. Запровадити податок на ретрансляцію іноземних радіо- та телевізійних програмних продуктів, тиражування та прокат музичної і кінопродукції. Спрямувати отримані кошти на розвиток національного інформаційного простору.
24. Спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняної кіноіндустрії. Встановити оподаткування на рекламу, яку транслюють під час показів фільмів іноземного виробництва, на користь національного кіно.
25. Встановити обов'язкові квоти ефірного часу на радіо та ТБ для національного аудіовізуального продукту або музичних творів українських авторів чи виконавців та обов'язкові квоти екранного часу на ТБ та в кінопрокаті для фільмів вітчизняного виробництва.
26. Встановити пільгове оподаткування у сфері розвитку новітніх інформаційних технологій та сучасних електронних мереж. Ліквідувати на території України монополію транснаціональних корпорацій у галузі інформаційних технологій.
27. Створити українську операційну систему для ПК на базі існуючих вільних систем із якісним перекладом, великою кількістю українських шрифтів, запроваджуючи службу підтримки та безпеки. 3апровадити українську операційну систему в усіх державних органах та установах.
28. Налагодити вітчизняне виробництво україномовного програмного забезпечення (передусім – спеціалізованого: бухгалтерського, складського, навчального, для діловодства тощо) для державних установ, навчальних закладів та для вільного продажу. Зобов'язати бюджетні установи користуватися винятково українським програмним продуктом.
29. Сприяти створенню єдиної Української помісної церкви з центром у Києві.
VI. Історична справедливість. Тяглість державотворення та подолання наслідків окупації
1. Вказати у Конституції України, що правонаступність сучасної Української Держави була започаткована ще в Київській Русі, продовжена Галицько-Волинським князівством, Козацькою Республікою періоду Гетьманщини, Українською Народною Республікою, Західно-Українською Народною Республікою, Карпатською Україною та Українською Державою, відновленою Актом 30 червня 1941 року та що Незалежна Україна постала як наслідок понад трьохсотлітньої національно-визвольної боротьби українців.
2. Визнати факт окупації України більшовицькою Росією у 1918-21 рр., наслідком чого вчинено безпрецедентний геноцид українців.
3. Добитися від Верховної Ради України, ООН, Європарламенту, парламентів країн світу визнання геноциду українців у ХХ ст., у результаті якого знищено 20,5 млн. українців, злочином проти людства (терор і пограбування мирного населення під час війни більшовицької Росії проти УНР у 1918-21 рр.; розкуркулення та насильницька колективізація; штучні голодомори 1921, 1932-33, 1947 років; кілька хвиль фізичного знищення української еліти у 1920-30-40 та 1970-х роках; фізичне знищення мирного населення у воєнний період; примусове вивезення українців на чужину; операція "Вісла"; мордування в тюрмах та знущання у "психушках" з українських патріотів аж до початку "пєрєстройки"; пограбування народного господарства, історичних та культурних цінностей; пограбування та нищення українських церков; вкрадені у громадян заощадження у 1991 році; переслідування за національною та релігійною ознаками; планомірне нищення української культури та мови, тотальна русифікація).
4. Відкрити всі архіви ВЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ, які зберігаються у Центральному архіві та обласних архівах Служби безпеки України.
5. Здійснити публічний судовий процес над комунізмом. Добитись у судовому порядку заборони комуністичної ідеології як людиноненависницької і такої, що завдала невиправної шкоди українському народові. Порушити кримінальну справу за фактом Голодомору 1932-33 рр., який визнано державою геноцидом українського народу, тобто злочином, до якого не застосовуються терміни давності.
6. Ліквідувати і заборонити використання знущальних щодо українців імперсько-більшовицьких символів, відзначень дат, пам'ятників та назв на честь катів України. Заборонити встановлення на території України будь-яких імперських пам'ятників та символів, які прославляють історію держав-окупантів.
7. Створити спеціальну слідчу структуру для розшуку злочинців, які нищили українську націю і після виявлення притягати їх до кримінальної відповідальності.
8. Вимагати від Москви офіційного визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців. Добитися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд.крб. станом на 1991р). Наполягати на передачі Україні належної їй частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СРСР.
9. Виплатити компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам у розмірах, відповідних до їхніх страждань.
10. Надати українцям Кубані, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Лемківщини, що насильно виселені з рідних земель, статус депортованих з усіма соціальними ґарантіями.
11. Розробити та запровадити державні просвітницькі програми "Правда про геноцид українців". Запровадити окрему навчальну дисципліну "Історія геноциду українців у ХХ ст." в усіх навчальних закладах.
12. Визнати боротьбу, яку до кінця 50-х років проводила Організація Українських Націоналістів (ОУН) та Українська Повстанська Армія (УПА), національно-визвольною боротьбою Українського народу. Визнати вояків УПА та підпільників ОУН учасниками національно-визвольної боротьби за державну Незалежність України.
13. Надати ветеранам ОУН-УПА належні пільги і компенсувати недодані за роки Незалежності.
14. Скасувати спеціальні пенсії для вислужників совєтського режиму, керівників комуністичної партії та каральних органів СРСР.
15. Розповсюджувати правду про Визвольну боротьбу українців у ХХ ст. засобами соціальної реклами, відкритих парламентських слухань, документальних та художніх фільмів, книговидання тощо. Запровадити спеціальний курс вивчення історії Визвольної боротьби українців у XX ст. в усіх навчальних закладах.
16. Заснувати Державний музей-меморіал Української звитяги (Збройної боротьби за Незалежність у ХХ ст).

17. Запровадити на державному рівні святкування у першу неділю травня традиційного для українців Дня Матері.
18. Оголосити 14 жовтня (св. Покрови – покровительки українського козацтва, день створення УПА) державним святом – Днем Української Зброї. Скасувати святкування 23 лютого – так званого "дня захисника вітчизни" (Савєтской Армії).
19. Сприяти поверненню в Україну національних, культурних, історичних та інших цінностей, вивезених за кордон в період окупації.
VII. Зовнішня політика і оборона. Європейський україноцентризм та сильна держава
1. Визначити європейський україноцентризм стратегічним курсом Держави, згідно з яким Україна прагне стати не лише географічним, але й геополітичним центром Європи.
2. Припинити всяку участь України в наддержавних євразійських утвореннях з центром у Москві: Союзі Незалежних Держав (СНД) та Єдиному Економічному просторі (ЄЕП).
3. Наповнити реальним змістом єдиний дійсний геополітичний проект, у якому провідну роль відіграє Україна, — ГУАМ. Залучати до цієї співдружності інші країни Чорноморсько-Каспійського басейну.
4. Спрямувати зовнішньополітичні зусилля на побудову тісної політичної та економічної співдружності з природними союзниками — країнами Балто-Чорноморської геополітичної осі (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Болгарія, в перспективі – Білорусь тощо). Ініціювати взаємовигідні угоди між цими державами та Україною в усіх стратегічно важливих галузях: торгівлі та митній політиці, енергетичній безпеці та транзиті, обороні тощо).
5. Розробити та впровадити державну програму становлення позитивного образу України у світі. Залучати через спеціальні державні програми численну українську діаспору до лобіювання українських інтересів у інших країнах світу.
6. Делімітувати (встановити договором) та демаркувати (позначити на місцевості пограничними знаками) державні кордони України, у тому числі – морські. В разі подальшого зволікання Росії – встановити державні кордони в односторонньому порядку (за прикладом Естонії). Забезпечити належну прикордонну охорону. Запровадити візовий режим з Росією.
7. Вимагати від країн, які обіцяли безпеку та недоторканість кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї (Будапештський меморандум, 1994 р.), дієвих, а не паперових ґарантій. Укласти чіткі двосторонні угоди з США та Великобританією про негайну повномасштабну військову допомогу Україні в разі збройної агресії Росії.
8. Звернутися до Генеральної асамблеї та Ради Безпеки ООН з вимогою дати оцінку заявам Росії про можливість нанесення превентивних ядерних ударів без оголошення війни.
9. Відновити ядерний статус України у зв'язку з порушеннями Будапештського меморандуму Росією (одним з ґарантів безпеки України): конфлікти довкола о. Тузла та Керченської протоки, прямі погрози, брутальний політичний та економічний тиск, регулярні спроби піддати в сумнів територіальну цілісність України посадових осіб Росії. Відновити тактичний ракетно-ядерний арсенал держави. Звернутися до США та Великобританії про сприяння та допомогу в ядерній програмі України.
10. Розпочати реальні, а не декларативні дії, які уможливлюють Україні інтеграцію до європейських структур безпеки: очистити владу та силові структури від агентури Москви; знешкодити фінансовані Росією підривні організації; делімітувати та демаркувати кордони; погасити осередки сепаратизму; нейтралізувати усі територіальні претензії до України; забезпечити виведення російських військових баз з української території; негайно реформувати та розбудовувати ЗС та ВМС України.
11. Вимагати від країн-членів НАТО вигідних для України умов, чітких ґарантій та конкретних термінів можливого вступу України до Альянсу. Розробити та втілювати паралельний план безпеки і оборони України.
12. Розвивати власну систему попередження про ракетний напад та засобів дій у відповідь на самостійній чи спільній з іншими країнами основі. Відновити у повному обсязі системи ППО країни для захисту всього повітряного простору. Зміцнити об'єктове ППО для захисту стратегічних об'єктів та багатонаселених міст. Звернутися до країн Заходу з проханням надати Україні в оренду мобільні системи ППО для розгортання протиракетного і протиповітряного щитів в обмін на надання оперативної інформації з українських радіолокаційних станцій у Севастополі та Мукачевому. Перевірити таким чином реальну готовність країн-членів НАТО до співпраці з Україною в сфері оборони та безпеки.
13. Встановити фінансування Збройних Сил України на рівні 5% від ВВП (до подолання технічного відставання ЗСУ від країн-сусідів), враховуючи нагальну потребу реформування та переозброєння війська. Реформувати ЗС України, у т.ч. ВМС і ВПС, оснастити їх кораблями, літаками, ракетними ударними комплексами та комплексами ППО 4-го та 5-го покоління, переозброїти наявну техніку (літаки, кораблі) сучасними зразками озброєння. Розбудовувати військово-промисловий комплекс для забезпечення сучасним вітчизняним озброєнням українського війська та ефективної участі України у світовому ринку зброї.
14. Заборонити приватним структурам продавати українську зброю за кордон. Створити єдине державне підприємство торгівлі озброєнням та забезпечити суворий контроль за ціноутворенням і надходженням виручених коштів у державний бюджет України. Спрямувати усі виручені від продажу зброї кошти винятково на потреби оборони. Ліквідувати практику зняття з бойового чергування будь-якого озброєння для продажу іншим державам.
15. Розробити і планомірно впровадити до 2017 року нову програму реформи та побудови українського війська, яка забезпечить реальну обороноздатність держави. Створити високотехнічну і професійну контрактну армію – регулярні війська. Заснувати народний резерв ЗСУ.
16. Створити єдину систему вишколу та мобілізації резервістів (за швейцарським зразком). Відновити у повному обсязі систему початкової військової підготовки та цивільної оборони у загальноосвітній школі та мережу військових кафедр у вишах.
17. Створити ефективну контррозвідувальну службу для гарантування безпеки українського запілля та боротьби проти диверсантів і саботажників імовірного противника.
18. Встановити паритет сил на Чорному морі. Добудувати та ввести до складу ВМСУ ракетний крейсер "Україна" (однотипний із флагманом ЧФ РФ крейсером "Москва"). Реорганізувати та посилити берегову охорону Чорноморського узбережжя. Встановити на стратегічно важливих напрямках на чорноморсько-азовському узбережжі України протикорабельні та протичовнові ракетні комплекси для захисту водного простору, розмістити сучасні протиповітряні протиракетні комплекси для прикриття військ берегової охорони та морської піхоти ВМС. Збільшити чисельність військ в Криму, переоснастити їх сучасними ракетно-артилерійськими установками та бронетехнікою для швидкого розгортання та протидії можливій агресії.
VIII. Крим і Севастополь.Встановлення Конституційного порядку та забезпечення стабільного розвитку
1. Винести на всеукраїнський референдум питання про зміну статусу Криму з автономного на обласний та скасувати спеціальний статус міста Севастополя.
2. Надати Севастополю право вільного порту (на зразок "порто-франко"). Надати курортно-рекреаційним територіям Південного та Західного узбережжя Криму – статус вільної від оподаткування економічної зони.
3. Створити Українські контрольно-пропускні пункти на всіх об'єктах, орендованих до 2017 року Чорноморським флотом Російської Федерації. Запровадити суворий контроль за пересуваннями іноземних військовослужбовців територією України.
4. Підняти Державні Прапори України над усіма об'єктами, орендованими ЧФРФ та встановити порядок використання іноземної державної символіки на території України відповідно до законодавства України й міжнародних норм.
5. Забезпечити невідкладне примусове виконання всіх рішень українських судів щодо вилучення українського майна із незаконного користування ЧФРФ. Звернутись до судових інстанцій з позовами щодо відшкодування пов'язаних із цим збитків. Провести ретельну інвентаризацію майна, споруд та територій, які використовує ЧФРФ.
6. Здійснити в односторонньому порядку та згідно з міжнародними стандартами підрахунок орендних ставок за перебування ЧФРФ на території України.
7. Посилити охорону державного кордону на Азовському та Чорному морях. Забезпечити суворий митний контроль за всіма вантажами, що потрапляють на територію України через ЧФРФ.
8. Запровадити постійне безперешкодне фахове інспектування військових об'єктів ЧФРФ на території України щодо відповідності їхнього функціонування до Законів України та підписаних міжнародних угод. Вимагати від РФ детального звіту про перебування на території України (включно з територіальними водами та континентальним шельфом) зброї та боєзапасу.
9. Розробити на рівні РНБО програму односторонніх дій України в разі невиконання РФ зобов'язань щодо виведення ЧФРФ з території України до 2017 року. Вимагати негайного виведення ЧФРФ з Криму, якщо Російська Федерація і далі порушуватиме Закони України та підписані міжнародні угоди.
10. Здійснити повну ревізію прав власності та прав використання землі та майнових об'єктів на території Криму.
11. Відновити відповідно до чинного законодавства права громадян на безперешкодне користування землями загального користування – пляжами та прибережними смугами у стометровій зоні від лінії припливу.

12. Ухвалити Державну Програму інтеґрації в Українське суспільство його кримської частини, що передбачало б економічну, транспортну, культурну, інформаційну та освітню інтеґрацію.
13. Упровадити Державні програми представлення Української культури та мистецтва в Криму. Надавати на конкурсній основі Державну підтримку осередкам Української культури та україномовним ЗМІ у Криму.
14. Забезпечити українцям Криму безперешкодний доступ до україномовних ЗМІ та книгарень за допомогою цільових дотацій з Бюджету.
15. Забезпечити українцям Криму можливість безперешкодно здобувати освіту рідною мовою в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
Затверджено Установчим З'їздом СНПУ 9 вересня 1995 року,
зі змінами і доповненнями, внесеними ІХ З'їздом СНПУ 14 лютого 2004 року,
ХХ З'їздом Всеукраїнського об'єднання "Свобода" 24 травня 2009 року.

Зареєстровано наказом №1470/5 Мінюсту України 12 серпня 2009 року

Администрация сайта zhzh.info может не разделять точку зрения авторов опубликованных материалов и ответственность за них не несет.

Комментариев: 2
Lisa111
1 Роман (Lisa111)   • 16:14:54, 18 Октября 2011 [Материал]

Это Юрко или Привет писали?
Sams2
2 Александр (Sams2)   • 18:53:24, 18 Октября 2011 [Материал]

Маразм.


Объявления:

Читайте ЖЖ.инфо