Живой Журнал
ЖЖ Инфо » Мой блог » Мариан » 2013 » Апрель » 19
Мариан О горсовете

Мариан


Оценка: 3.9/5 Голосов: 7

О горсовете

19 Апреля 2013, 00:24:27 2254 3.9 4

Читал разные статьи на ЖЖ про местные политические интриги, а точнее про банальную мещанскую возню за теплые места в горсовете. Как юриста, меня заинтересовал вопрос, как может суд отменить решение горсовета о снятии с должности секретаря горсовета?

Конечно я не вчера родился, тем более в силу профессии, знаю технологию справедливости: оптом и в розницу. И одним из самых интересных моментов, подобных транзакций, является публичная позиция, проще говоря аргументация. А ведь это не так просто, как кажется, например все знают, что трава зеленая, а небо синее, а вот попробуй объясни, что это не так?

Интересно в аспекте публичной позиции, выглядит публичная позиция апелляционного админсуда по делу секретаря против горсовета, вот ссылка (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30408245) а вот и текст (решения иногда исчезают с реестра):


ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                                                    Головуючий у 1-й інстанції: Колупаєв В.В.

                                                                      Суддя-доповідач:Іваненко Т.В.

ПОСТАНОВА    

іменем України

"19" березня 2013 р.                                                              Справа №  296/1025/12-а          

Житомирський апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого судді                                                          Іваненко Т.В.        

суддів:                                                                              Зарудяної Л.О.

                                                                                          Кузьменко Л.В.,

при секретарі                                                                   Хаюк Т.В. ,

за участю сторін:

позивача ОСОБА_4,

представника відповідача Панченко О.С.,

розглянувши апеляційну скаргу ОСОБА_4 на постанову Корольовського районного суду м. Житомира від "07" лютого 2013 р. у справі за позовом  ОСОБА_4     до  Житомирської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення ,

ВСТАНОВИВ:

В грудні 2012 року позивач звернулася до суду з позовом, в якому просила визнати протиправним та скасувати рішення вісімнадцятої сесії Житомирської міської ради шостого скликання № 444 від 23.11.2012 року "Про дострокове припинення повноважень секретаря Житомирської міської ради ОСОБА_4"; поновити на посаді секретаря Житомирської міської ради та стягнути з відповідача середній заробіток за час вимушеного прогулу. Позов мотивовано тим, що оскаржуване рішення № 444 від 23.11.2012 року  прийнято з порушенням норм Закону України "Про місцеве самоврядування", Закону України "Про проходження служби в органах місцевого самоврядування" та Регламенту Житомирської міської ради.

Постановою Корольовського районного суду м. Житомира  від 07.02.2013 року в задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з постановою суду першої інстанції, позивач подала  апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить її скасувати та постановити нову, якою задовольнити позов в повному обсязі.

Позивач в судовому засіданні  доводи та вимоги апеляційної скарги підтримала. Просила їх задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні проти задоволення апеляційної скарги заперечувала.

Колегія суддів, заслухавши пояснення позивача та представника відповідача, дослідивши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, прийшла до висновку, що апеляційна скарга підлягає  задоволенню  з наступних підстав.

Суд  встановив,  що  рішенням першої сесії шостого скликання Житомирської міської ради  №3 від 18.11.2010 р. було обрано на посаду секретаря Житомирської міської ради  ОСОБА_4.

Рішенням вісімнадцятої сесії шостого скликання Житомирської міської ради № 444 від 23.11.2012 р. відповідно до ч. 5 ст. 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" достроково припинено повноваження секретаря Житомирської міської ради ОСОБА_4.

Статтею 1 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" передбачено, що служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.  

Згідно ч. 1 ст. 2  Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Згідно з частиною 5 статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 20 вказаного Закону встановлює підстави  припинення служби в органах місцевого самоврядування. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, а також у разі:

- порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої статтею 11 цього Закону;

- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 цього Закону);

- неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін (стаття 13 цього Закону);

- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12 цього Закону);

- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону).

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання про обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом.

Ч. 1 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає, що  сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Як встановлено частиною 9 статті 46 Закону рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Частиною 14 статті 46 зазначеного Закону передбачено, що порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника (заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії  визначаються регламентом ради.

Судом встановлено, що  рішенням другої сесії шостого скликання  № 47 від 29.12.2010 р. "Про Регламент Житомирської міської ради"  затверджено Регламент Житомирської міської ради.

Відповідно до Регламенту на сесії ради депутати розглядають питання, які внесені до порядку денного. Згідно зі ст. 23 Регламенту порядок денний сесії міської ради формується міським головою та затверджується міською радою на кожній черговій сесії.

Пропозиції щодо питань на розгляд ради подаються міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом міської ради, загальними зборами громадян.

Пропозиції подаються на ім'я міського голови з пояснювальною запискою, яка повинна містити юридичне обґрунтування прийняття даного рішення, об'єктивний аналіз стану справ з питання, яке пропонується до розгляду.

До запропонованого порядку денного сесії за рішенням міської ради можуть включатися додаткові питання.

З  витягу з протоколу вісімнадцятої сесії шостого скликання Житомирської міської ради від 23.11.2012 року та  витягу стенограми першого пленарного засідання вісімнадцятої сесії шостого скликання Житомирської міської ради від 23.11.2012 року вбачається, що одним із депутатів міської ради   запропоновано внести до порядку денного та розглянути питання  про дострокове припинення  повноважень секретаря  Житомирської міської ради.

Суд зазначає, що до порядку денного було включено питання  щодо висловлення недовіри  секретарю міської ради, а не про дострокове припинення повноважень.

Згідно  п. 6 ст. 7 Регламенту (в редакції зі змінами, внесеними рішенням № 191 від 07.10.2011 р.,  депутат, як і будь-який  інший суб'єкт процедури  прийняття рішень міської ради, має право внести пропозицію про включення розгляду питання, яке не пройшло визначеної Регламентом  підготовки  питань на розгляд сесії, до порядку денного сесії безпосередньо на початку пленарного засідання лише у випадках,  коли розгляд такого питання не має на меті прийняття рішення, щодо якого чинним законодавством передбачена обов'язкова умова попереднього оприлюднення проекту такого рішення.

Проте, відповідно до  п. 2 ч. 1  ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:  нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності.

Згідно  п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону  України "Про доступ до публічної інформації"  розпорядниками інформації визнаються: суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.

Аналіз вказаних норм закону свідчить про необхідність оприлюднення всіх проектів рішень  Житомирської міської ради.

Відповідно до пункту 5 ст. 23  Регламенту міський голова видає розпорядження про скликання сесії не пізніше як за 10 днів до її проведення, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії, в якому  зазначається дата,  час скликання, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд ради.

Судом  встановлено, що питання «Про дострокове припинення повноважень секретаря Житомирської міської ради ОСОБА_4.» внесено на розгляд сесії в день проведення пленарного засідання.  Дана обставина виключила можливість ознайомитися депутатам ради з винесеним питанням та належним чином повідомити позивачку про день, час, місце проведення засідання, ознайомити її зі змістом порядку денного та прибуття на засідання. Також встановлено, що в один день - 23.11.2012 р. міською радою було внесено дане питання  до порядку денного, і в цей же день прийнято рішення без попереднього опублікування його проекту, що суперечить Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Регламенту Житомирської міської ради.

Слід також врахувати, що питання щодо дострокового припинення повноважень секретаря Житомирської міської ради пов'язане з припиненням її публічної служби на цій посаді.

Зважаючи на те, що наслідком прийняття оскаржуваного рішення є припинення публічної служби на посаді секретаря міської ради, рішення ради з цього питання повинно бути ухвалене на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення; з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.

В рішенні «Про дострокове припинення повноважень секретаря Житомирської міської ради ОСОБА_4.»  не зазначені недотримані ОСОБА_6 вимоги, пов'язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також вони, в порушення вимог процесуального закону щодо повного та всебічного з'ясування всіх обставин справи,  не були встановлені судом першої інстанції.

Ні в оскаржуваному рішенні, ні в стенограмі пленарного  засідання ради не  зазначено жодної підстави, передбаченої ст. 20 Закону України  "Про службу в органах місцевого самоврядування", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо порушення норм закону позивачем, що стали підставою для прийняття оскаржуваного рішення, які докази були надані в обґрунтування таких доводів.

За таких підстав, суд першої інстанції необґрунтовано дійшов висновку, щодо правомірності прийнятого сесією Житомирської міської ради Рішення № 444 від 23.11.2012 р., оскільки вказане рішення не ґрунтується на конкретних фактах, підтверджених достатніми доказами, розглянутих депутатами ради на сесії, а ґрунтується на усних висловлюваннях депутатів ради.

На підставі вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку  про порушення  судом першої інстанції норм матеріального права, що призвело до неправильного вирішення  справи, що є підставою для задоволення апеляційної скарги та  скасування постанови суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 195, 196, 198,  202, 205, 207, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:  

Апеляційну скаргу  ОСОБА_4   задовольнити.  

Постанову  Корольовського районного суду м. Житомира від "07" лютого 2013 р.  скасувати.

Прийняти нову постанову.

Позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення вісімнадцятої сесії Житомирської міської ради шостого скликання №444 від 23 листопада 2012 року "Про дострокове припинення повноважень секретаря Житомирської міської ради ОСОБА_4".

Поновити ОСОБА_4 на посаді секретаря Житомирської міської ради  з 23.11.2012 року.

Зобов'язати Житомирську міську раду нарахувати та виплатити  ОСОБА_4 середній заробіток за час вимушеного прогулу з 24.11.2012 р. по 19.03.2013 року.

Постанову в частині поновлення ОСОБА_4 на посаді секретаря Житомирської міської ради та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в межах суми стягнення за один місяць допустити до негайного виконання.  

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання її в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий   суддя                                                                 Т.В. Іваненко

судді:                                                                                 Л.О. Зарудяна                                     Л.В. Кузьменко                              

  

Повний текст cудового рішення виготовлено "22" березня 2013 р.

Роздруковано та надіслано:

1- в справу

2 - позивачу   ОСОБА_4  АДРЕСА_1,10014

3- відповідачу   Житомирська міська рада  майдан С.П. Корольова, 4/2, м.Житомир, Житомирська область,10014


Понимаю многа букав, аслилить сложна, вообще то на это и рассчитано, поэтому тезисно:

1.  "Судом встановлено, що питання «Про дострокове припинення повноважень секретаря Житомирської міської ради ОСОБА_4.» внесено на розгляд сесії в день проведення пленарного засідання. Дана обставина виключила можливість ознайомитися депутатам ради з винесеним питанням..."

Выходит, депутаты, по логике суда, не понимают за что они голосуют, а суд понял и отменил их решение.

2. "Ні в оскаржуваному рішенні, ні в стенограмі пленарного  засідання ради не  зазначено жодної підстави, передбаченої ст. 20 Закону України  "Про службу в органах місцевого самоврядування", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо порушення норм закону позивачем, що стали підставою для прийняття оскаржуваного рішення, які докази були надані в обґрунтування таких доводів."

В ч. 1 ст. 20 Закона Украины "О службе в органах местного самоуправления" сказано: "Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених  Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), цим та іншими законами України, а також у разі:.."

То есть указанная статья, содержит перечисление равносильных оснований для прекращения службы, но суд умалчивает об этом, явно игнорируя словосочетание "а также в случае:", и сводит все основания для прекращения службы исключительно к основаниям указанным после данного словосочетания. 

Однако, одним из указанных оснований для прекращения службы, является Закон Украины "О местном  самоуправлении", в ч. 5 ст. 50 которого, четко сказано: "Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради".

Следовательно, для прекращения службы секретаря горсовета, не нужно созывать профсоюз, записывать опоздания или искать под столом бутылки из под водки, достаточно просто принять решение большинством голосов, потому что секретарь это не нанятый работник нуждающийся в защите трудовых прав, а в первую очередь депутат органа местного самоуправления, который избирался не для дальнейшего трудоустройства, а для представления интересов жителей Житомира.


Возможно вы спросите почему я привел данный судебный вердикт?

Потому что такие решения, это уже система, это система узурпации власти: кто-бы что не решил, как демократично и открыто это бы не происходило, суд  может все отменить, взять и все отменить, абсолютно все: от Конституции до решения сельсовета.

Администрация сайта zhzh.info может не разделять точку зрения авторов опубликованных материалов и ответственность за них не несет.

Комментариев: 4
ВиК
1 Viktor (ВиК)   • 08:08:48, 19 Апреля 2013 [Материал]

А кто знает - кассацию подавали?
Мариан
2 Мариан Романишин (Мариан)   • 09:52:21, 19 Апреля 2013 [Материал]

А зачем?
Waliko
3 Waliko (Waliko)   • 10:02:23, 19 Апреля 2013 [Материал]

действительно, а зачем? Леонченко уже "поимела" горсовет... дважды... а вчера стала заммера...
коррупционер
4 владимир (коррупционер)   • 10:49:56, 19 Апреля 2013 [Материал]

а разве для вас новость позиция суда по этим вопросам.....
или вы считаете что у нас есть конституционный суд а не суд над конституцией.....
вывеску давно на нем надо поменять....а ведь там заседает элита судейского корпуса.


Объявления:

Читайте ЖЖ.инфо