Живой Журнал

ЖЖ Инфо » Мой блог » nvvetal » 2015 » Октябрь » 11
nvvetal ПМР - памагиитте

nvvetal


Оценка: 4.4/5 Голосов: 7

ПМР - памагиитте

11 Октября 2015, 19:08:02 2346 4.4 22

НОВЫЙ РЕЖИМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИДНЕСТРОВСКИХ ЭКСПОРТЁРОВ - ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ ПМР И РФ
 

Об этом Президент Евгений Шевчук заявил сегодня в ходе обращения к жителям республики
 

Глава го­су­дар­ства на­пом­нил, что наша на­ци­о­наль­ная идея — это меж­ду­на­род­ное при­зна­ние неза­ви­си­мой При­дне­стров­ской Мол­дав­ской Рес­пуб­ли­ки. А это воз­мож­но толь­ко через ста­нов­ле­ние силь­но­го са­мо­до­ста­точ­но­го го­су­дар­ства.

Пре­зи­дент кон­ста­ти­ро­вал, что несмот­ря на опре­де­лен­ные успе­хи, се­год­ня рес­пуб­ли­ка ис­пы­ты­ва­ет оче­вид­ные по­ли­ти­ко-эко­но­ми­че­ские труд­но­сти.

«Нас пы­та­ют­ся ли­шить го­су­дар­ствен­но­сти и бу­ду­ще­го. Ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись внеш­ние и внут­рен­ние враги го­су­дар­ства. Они ма­ни­пу­ли­ру­ют об­ще­ствен­ным со­зна­ни­ем. Пы­та­ют­ся по­до­рвать ос­но­вы нашей эко­но­ми­ки и неза­ви­си­мо­сти! Во мно­гом это про­ис­хо­дит из-за умыш­лен­ных дей­ствий внеш­них и внут­рен­них про­тив­ни­ков», — об­ра­тил вни­ма­ние Ев­ге­ний Шев­чук.

Одним из таких про­яв­ле­ний Пре­зи­дент на­звал на­вя­зы­ва­е­мый рес­пуб­ли­ке новый режим внеш­не­эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти для при­дне­стров­ских пред­при­я­тий на рын­ках Ев­ро­со­ю­за с 1 ян­ва­ря 2016 года.

«Я счи­таю, это „Битва 1.1.16“. Часть боль­шой гео­по­ли­ти­че­ской войны про­тив При­дне­стро­вья, Рос­сии и ее со­юз­ни­ков, где ценой на­ше­го про­иг­ры­ша может стать под­рыв го­су­дар­ствен­но­сти и лич­ной сво­бо­ды каж­до­го от­дель­но­го жи­те­ля При­дне­стров­ской Мол­дав­ской Рес­пуб­ли­ки», — ска­зал Ев­ге­ний Шев­чук.

«Чем бы нам это не угро­жа­ло, нас не за­ста­вят пре­дать ни себя, ни наше го­су­дар­ство,ни Рос­сию!», — за­клю­чил Глава го­су­дар­ства.

http://novostipmr.com/ru/news/15-10-09/novyy-rezhim-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-dlya

Администрация сайта zhzh.info может не разделять точку зрения авторов опубликованных материалов и ответственность за них не несет.

Комментариев: 22
Cobalt
1 Cobalt (Cobalt)   • 19:46:43, 11 Октября 2015 [Материал]

Про ПМС все женщины знают. А вот ПМР - это что? Не уж-то из той же оперы? ;-)
nvvetal
2 Ololo (nvvetal)   • 21:10:50, 11 Октября 2015 [Материал]

Прст интересн следить за карликами :)
RapidDuck
3 Михаил Васильевич (RapidDuck)   • 23:06:30, 11 Октября 2015 [Материал]

Ничего интересного.
nvvetal
5 Ololo (nvvetal)   • 08:23:15, 12 Октября 2015 [Материал]

а чо так ?: )
RapidDuck
4 Михаил Васильевич (RapidDuck)   • 23:07:10, 11 Октября 2015 [Материал]

Раша сама не живет и свои огрызки опустила до уровня среднивековья.
Censor
6 Censor (Censor)   • 08:24:52, 12 Октября 2015 [Материал]

1. В ПМР рівень життя не нижче, ніж у середній українській області.
2. ПМР - держава українців, яку, замість того щоб інтегрувати до нас, Україна гнобить.
nvvetal
7 Ololo (nvvetal)   • 08:56:26, 12 Октября 2015 [Материал]

:))
RapidDuck
8 Михаил Васильевич (RapidDuck)   • 10:18:49, 12 Октября 2015 [Материал]

Пускай проводят референдум. ПМР няш-мяш.
Сразу видно руССкого с оккупационно-имперской идеей.
Censor
11 Censor (Censor)   • 09:47:12, 13 Октября 2015 [Материал]

Нашо коментиш по темі, якщо не в темі?
Вони вже кілька референдумів проводили на ці теми.
Придністров'я, де українці та молдавани живуть, хоче приєднатись до Росії, яка за тищу км звідти. Шо це означає? Тільки те, що довбо**би можуть легко прос**ти всю історичну Україну, прикриваючись вишиванкою та пустою балаканиною.
TarasS
13 Тарас (TarasS)   • 10:16:21, 13 Октября 2015 [Материал]

Там був хоч один "референдум" про приєднання до України?

Закрий вже тупу пащеку.
Censor
16 Censor (Censor)   • 08:07:39, 15 Октября 2015 [Материал]

А Україна хоч палець об палець вдарила заради цього? Ну хоч якось???
Дурень ти.
TarasS
18 Тарас (TarasS)   • 09:14:56, 15 Октября 2015 [Материал]

Ще раз запитую, йолопе:
1) чи був на цій території, окупованій кацапами, хоч один "референдум" про приєднання до України?
2) чи є там хоч одна політична сила, яка ставить на меті приєднання до України? назви, якщо така є.
Censor
20 Censor (Censor)   • 09:22:47, 15 Октября 2015 [Материал]

Ти мене кумариш - страшне!
Чи є в Україні хоч одна сила, яка про це говорить? Немає. Тому чого чекати від придністровців?
Є приклад Криму, про який росія згкадувала завжди. А Україна що? А українські "націоналісти" де були?
TarasS
22 Тарас (TarasS)   • 14:32:14, 17 Октября 2015 [Материал]

"Чи є в Україні хоч одна сила, яка про це говорить?"

Є: УНА-УНСО, "Братство" та ін.

Тепер дай відповідь на запитання в #18.
TarasS
9 Тарас (TarasS)   • 08:50:06, 13 Октября 2015 [Материал]

"В ПМР рівень життя не нижче, ніж у середній українській області."

Ти там було хоч раз, опудало брехливе?

"ПМР - держава українців, яку, замість того щоб інтегрувати до нас, Україна гнобить."

То чому ти досі тут? Збирай манатки і шуруй у цю "державу українців", яка називається молдавською і яку контролюють кацапські війська.
Censor
10 Censor (Censor)   • 09:45:11, 13 Октября 2015 [Материал]

Ти такий дурний і ще й не лічишся!
По-перше, якщо є знайомі в Одесі, то про ПМР інфи більш ніж достатньо.
По-друге, таке бидло як ти легко може віддати всю Україну, залишити свій хутір і гавнякать звідти, що скрізь вата, а ти еліта нації. Ідіот. У 90-х про**ли Придністров'я, тепер Крим та Донбас. Навіть воювати не треба було - просто не тупити. Але це для таких "патріотів" ціла проблема.
TarasS
12 Тарас (TarasS)   • 10:12:55, 13 Октября 2015 [Материал]

Тепер зрозуміло, ти там не був.

"По итогам переписи населения 2004 года, более 31,9 % населения ПМР составляют молдаване (или 33,0 % от указавших свою национальность), 30,4 % — русские (или 31,3 % от указавших свою национальность) и 28,8 % — украинцы (или 29,7 % от указавших свою национальность)"

Переважна більшість цих українців - зденаціоналізовані совки, які не володіють українською мовою. Української преси нема, української освіти нема. Тепер поясни, ватний придурку, яким чином і коли Пимиранія стала "українською державою"?
Censor
15 Censor (Censor)   • 08:06:15, 15 Октября 2015 [Материал]

Ти мене веселиш часом. Не дивно, що здебільшого українські націоналісти представлені не освіченими людьми зараз, а біосміттям, яке не знайшло свого місця у суспільстві й вважає, що його місце - "рятувати Україну". А як рятувати? Відмежуватись від усіх: Придністров'я, Криму, Донбасу... Добре, що всіх можна назвати "ватою" і як би після цього їх і нема.

І такому невігласу як ти має бути зрозуміло, що абсолютна більшість росіян ПМР - це українці. Як вони там з'явились? А от так: коли Україна відхрестилась від них, коли такі як ти вирішили, що українці - це обов'язково шалені маргінали з хворобливим поглядом на світ... вони стали називатись росіянами. Благо, так чи інакше десь якийсь росіянин був у роду.

і тепер мораль: вчора бачив "марш" скінхедів наших житомирських на честь дня УПА. Жалюгідно. І "свято" жалюгідне, і його адепти. Доки націоналісти будуть представлені таким шлаком, не буде європейської української нації. Особливо я маю на увазі диких совків типу тебе, які вважають, що зміна прапору міняє вашу свідомість. А ви як були совком, так і залишились, лишень тепер українським совком.
TarasS
19 Тарас (TarasS)   • 09:17:15, 15 Октября 2015 [Материал]

"Не дивно, що здебільшого українські націоналісти..."

Хто тобі сказав, тупориле, що я націоналіст?
Я за політичними переконаннями республіканець-консерватор.

"І такому невігласу як ти має бути зрозуміло, що абсолютна більшість росіян ПМР - це українці. Як вони там з'явились? А от так: коли Україна відхрестилась від них, коли такі як ти вирішили, що українці - це обов'язково шалені маргінали з хворобливим поглядом на світ... вони стали називатись росіянами."

Діагноз: ККБ.
Censor
21 Censor (Censor)   • 09:30:00, 15 Октября 2015 [Материал]

Це тіпа ти "небидло" і вирішив позиціонуватися якось особливо?:))) Зрозуміло. Яка це в нас республіка така була, шо ти, консерваторе, так заплутано сформулював свої переконання?
sonnet
14 вадик (sonnet)   • 11:14:18, 13 Октября 2015 [Материал]

На 10.
Да.
Казали, що барани в людському образі перевелись, але один є точно.
Це що, придністров"я було в складі України, що ми його "про**ли"?

Вата, ти б хоч трохи розвивався і не дивував нас своєю потужною дурістю.
Censor
17 Censor (Censor)   • 08:09:05, 15 Октября 2015 [Материал]

Ну й правильно! Нашо нам воно? Нашо нам крим, Донбас? Це ж все вата, так? Біда з такими тупими "націоналістами"


Объявления:

Читайте ЖЖ.инфо