Живой Журнал

Житомир » Мой блог » Юрко » 2011 » Апрель » 1
Юрко У Киіві.

Юрко


Оценка: 3.6/5 Голосов: 32

У Киіві.

01 Апреля 2011, 01:46:31 4075 3.6 0

У Киіві.

Большовики грабують Украіну. Большовики (великороси), упевнившись, що ім вже не довго на Украіні, намагаються вивезти в свою Московщину все, що тільки можна. Як повідомляє «Нова Рада» - останніми днями помітно великий вивіз з Киіва. До вокзалу тягнуться вози з меблями, пакунками, мішками, музичними струментами, одежею.

В більшовиків все це називається обороною пролєтаріяту Украіни.

Скрута на харчі. На хліб та инший харч настала в Киіві справжня скрута. Коло хлібних крамниць величезні юрби народу. Чистого хліба нема – все горохвяник. Були чималенькі запаси гречаніх крупів в Киіві, але іх вивезено в Московщину.

«Н. Р.»

Украінські гроші підіймаються в ціні. Гроші Украінськоі Республіки мають неофіціальний курс у Киіві. Курс іх (ціна), не дивлячись на те, що большовицькі самозвані секретарі визнали іх не дійсними, підіймається вже після припинення большовиками іх розміну. «Нова Рада» свідчить, що 5 лютого (с. ст.) за 100 наших карбованців давали 85 «керенками» та «миколайками». 6 лютого зранку курс був уже 92 карбованці; а над вечір 95.

Самі большовики бачать, яку велику помилку допустили визнавши наші гроші фальшивими. Так, на засіданні самозваного «виконавчого комітету совітів робітничих і салдацьких депутатів» було заслухано доклада Крейцберга про важке грошове становище Украіни. Багато членів цього «комітету» висловлювалось за те, щоб визнати украінські гроші знов дійсними. Для переговорів в цій справі з народніми секретарями (в Петербурзі) обрано особливу делєгацію.

З «Н. Р.»

З життя преси. Провідники «соціяльної» революціі Муравьови з бувших жандармів та К-о першим ділом постарались захопивши Киів задушити всю небольшевитську пресу заявляючи устами своіх наймитів з наших землячків Украінців, що нам теж обстоюють права украінського народу, вони цільком задушили всі газети украінського трудового народу.

В Киіві не виходять ні «Народня Воля» - Орган центрального комітету Укр. Сел. Спілки, ні, «Робітнича Газета» орган Центр. Ком. Укр. Соц. Дем. Роб. Партії. Розпочала оце недавно виходити «Нова Рада» але бодай не говорити в якому виді і з яким змістом. Майже вся заповнена ріжними наказами і розпорядженнями большевицьких сатрапів, а ті невеликі статті написані так, як не писались навіть за самих лютих часів царювання Миколи крівавого. Так само по всіх тих містах де пронісся большевицький вихор вся українська преса, яка була налаштована Радами Селянських Депутатів задушена, майно зазграбовано і т. д.

Не краще і російській пресі на Вкраіні, яка не стала сбивати «большовицького комаря» під большовицьку дудку. «Кіевская Мисль» закрита, будинок друкарні, редакція і все іі майно конфісковано і замість «Кіевск. М.», там виходить большовицький вістник.

Киівська газета «Послєднія Новости» як то кажуть «приспособляються» і з гріхом пополам виходять, уміщаючи ріжне офіціяльноє «творчество» большовиків. В останньому числі, яке дійшло до нас уміщено текст мирного договору Украіни з центральними державами що вказує на те що з наближеннями украінського війська до Киіва большовицький терор потрохи губить свою гострість.

Большовицька натура. В большовицькому Вісникові надруковано «От Народнаго Секретаря труда. Лица кои случаймо пріобрєли 26, 27 января картины и другія вещи из дома Терещенки, обязаны в теченіе 3-хъ дней обязательно возвратить…»

Тож саме там же пишуть і про Приватний киівський Ломбард, в якому большовики теж «пріобрєли». Видно большовицька натура не може пройти мимо біля чужого добра, щоб не «соціялізувати» його до власного ужитку.

 

Газета «Народня Воля» № 19. – Рік. вид. ІІ-й. 28 лютого н. ст. 15 лютого ст. ст. 1918 р.

               Орган Центрального Комітету Української Селянської Спілки.

               Стилістику, орфографію та пунктуацію збережено. – Ю. Г.


 Громадянська чи загарбницька? Визволення чи окупація? Відповіді очевидців. (Далі буде). 

 

Администрация сайта zhzh.info может не разделять точку зрения авторов опубликованных материалов и ответственность за них не несет.

Блоги на эту тему:
Комментариев: 0


Объявления:

Читайте ЖЖ.инфо