Живой Журнал
ЖЖ инфо » Статьи » Справочники
 

Правила размещения наружной рекламы в г.Житомире

Автор: М.М.Гришко, Керуючий справами, 26 Марта 2010, 10:30:21
ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В м. ЖИТОМИРІ

Загальні положення

1. Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Житомирі (далі - Правила) розроблені на підставі Закону України „Про рекламу” від 03.07.1996р. №270/96ВР (із змінами та доповненнями), закону України „Про інформацію” від 02.10.92р. №2657-ХІІ,Закону України „Про захист прав споживачів” від 12.05.91р. №1023-ХІІ, а також у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 29.12.03р. №2067 та іншими актами чинного законодавства, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами та інформації.
Правила регулюють правові відносини у галузі розміщення зовнішньої реклами між розповсюджувачами зовнішньої реклами, виконавчим комітетом Житомирської міської ради, спеціально уповноваженими територіальними органами у сфері захисту прав споживачів та робочим органом з приводу отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладення договорів про надання в користування місць для розміщення спеціальних конструкцій, встановлення спеціальних конструкцій на місцях, наданих в користування, та контролю за дотриманням цих Правил, а також інші відносини з приводу зовнішньої реклами.
2. Правила встановлюють порядок здійснення діяльності з розміщення у місті Житомирі зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників.
3. Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, а також на фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Житомирі.

Визначення термінів.

4.У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
 • реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена у будь-якій формі та будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;
 • зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.
 • товар – будь-який предмет господарського обліку, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності;
 • виробник реклами – особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;
 • розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;
 • рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;
 • дозвіл на розміщення зовнішньої реклами – реєстраційний документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
 • місця розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будівлі (будинку, споруди) елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом;
 • спеціальні конструкції – тимчасові і стаціонарні рекламні засоби (світлові і несвітлові, наземні і не наземні (повітряні), плоскі і об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;
 • ідентифікація зовнішньої реклами – відокремлення зовнішньої реклами від іншої інформації про товар чи виробника;
 • робочий орган – комунальне підприємство „Реклама” , на яке покладено виконання функцій щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у місті Житомирі.

Робочий орган.

5. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які проводять діяльність у сфері реклами.
6. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.
7. Повноваження робочого органу:
 • - розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу , внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
 • - надання, у разі потреби, розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних дахових рекламних засобів;
 • - прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку , на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
 • - підготовка проекту рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;
 • - видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради;
 • - ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
 • - ідентифікація реклами - відокремлення зовнішньої реклами від іншої інформації про товар чи виробника;
 • - подання Житомирському обласному управлінню у справах захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;
 • - підготовка і подання виконавчому комітету Житомирської міської ради пропозицій щодо розмірів оплати за надання послуг робочим органом на підставі витрат для прийняття відповідного рішення;
 • - інші повноваження у відповідності з чинним законодавством.
8. Плата за послуги робочого органу.
Виконавчий комітет Житомирської міської ради розглядає пропозиції робочого органу про надання за плату послуг, визначених цими Правилами та затверджує розмір плати за ці послуги.
8.1 Робочий орган може надавати такі платні послуги:
- виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500, М 1:2000) з прив’язкою до місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;
- розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
- надання розповсюджувачам зовнішньої реклами інформації про можливі місця розташування рекламних засобів;
- надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
- погодження питання щодо надання дозволу із зацікавленими органами (особами).
8.2.Зазначені у п.8.1 цих Правилах платні послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може одержати в інших органах, установах ,організаціях.
8.3.Стягнення плати за видачу дозволів забороняється.Загальні вимоги до розміщення зовнішньої реклами.

9. Розміщення зовнішньої реклами у місті Житомирі проводиться на підставі дозволів, що видаються робочим органом на підставі рішення та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Житомирської міської ради.
10. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.
11.Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
12.При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму, зміст зовнішньої реклами забороняється.
13. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
14. Зовнішня реклами повинна відповідати таким вимогам:
 • - розміщуватись з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у Правилах та інших актах чинного законодавства;
 • - розміщуватись із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
 • - освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
 • - фундамент наземної реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оздоблений;
 • - на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
 • - нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, ескадрах тощо, повинен розташовуватись на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
 • - у місцях, де проїжджа частина вулиць межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватись в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
15. Зовнішня реклама повинна відповідати іншим вимогам Закону України „Про рекламу”.
16. Зовнішня реклама розміщується:
 • - на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях;
 • - на зовнішніх поверхнях будинків і споруд;
 • - на елементах вуличного обладнання та над проїжджою частиною вулиць і доріг.
17. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ним органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території міста Житомира.
18. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно - заповідного фонду.
19. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватись на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, де навчаються діти віком до18 років. Використання реклами, яка повністю або частково містить об’єкти авторського права чи суміжних прав, здійснюється у відповідності з вимогами законодавства України про авторське право та суміжні права.
Перелік обмежень та заборони щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 18,19 цих Правил, є вичерпним.


Вимоги до розміщення спеціальних конструкцій (засобів реклами).

20. Спеціальні конструкції повинні розташовуватись з дотриманням вимог актів законодавства у галузі зовнішньої реклами, інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.
21. Спеціальні конструкції повинні використовуватись тільки за призначенням.
22. Розташування спеціальних конструкцій на фасадах будинків (будівель) та споруд має здійснюватися з дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури.
23. Забороняється розташовувати спеціальні конструкції:
 • - на пішохідних доріжках та алеях;
 • - у населених пунктах на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
Перелік обмежень та заборон щодо розміщення спеціальних конструкцій, встановлений цим пунктом є вичерпним.
24.Розроблення технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями, які мають відповідні ліцензії.
25.При монтажі та експлуатації конструкцій необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки.
26.До виготовлення і розташування спеціальних конструкцій застосовуються вимоги, що встановлені відповідними містобудівними нормами, стандартами та цими Правилами.
27.Розташування рекламних засобів у межах охорони зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
28. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону та дозволу, дати видачі дозволу та строку його дії.
29. Здійснювати освітлення спеціальних конструкцій для безпечної експлуатації та естетичного вигляду в вечірній та нічний час.
30. Фундамент наземної спеціальної конструкції , що виступає над поверхнею землі повинен бути декоративно оздоблений ( оформлений ) .
31. Матеріали, з яких виготовляються спеціальні конструкції повинні відповідати сучасним вимогам якості. Монтаж спеціальних конструкцій повинен проводитися без відхилень від затвердженої проектної документації. Конструкції повинні утримуватись в порядку, що включає: естетичний вигляд, наявність реклами або фонового покриття, відповідність технічним вимогам, передбаченим проектною документацією на спеціальну конструкцію.
32.Розташування спеціальних конструкцій не повинно створювати перешкод для проходу пішоходів і механізованого прибирання вулиць та тротуарів, а також для догляду за газонами.
33.У разі необхідності встановлення термінової, короткострокової, гастрольної, святкової зовнішньої реклами товарів і послуг терміном до семи днів, після сплати всіх платежів та погоджень усіх зацікавлених служб, дозвіл надається робочим органом за згодою заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
34.Розміщення табличок з інформацією про найменування, належність та режим роботи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів, на фасадах будівель та споруд, у яких вони знаходяться, обов’язок розміщення якої передбачено законами України, здійснюється без отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
35. Вивіска – стаціонарна спеціальна конструкція, призначена для розміщення фірмового (комерційного) найменування особи, її власного зареєстрованого знаку для товарів та послуг, інформації про характер її діяльності, призначеної для доведення до відома споживачів.
Місце розміщення вивіски повинне інформувати споживача про місцезнаходження підприємства і вказувати місце входу до нього. Вивіска повинна розташовуватись на фасаді будинку в межах приміщення, займаного особою, але не вище нижнього краю вікон другого поверху двох чи багатоповерхового будинку (будівлі, споруди).
Конструктивно вивіска може бути виконана у вигляді декількох окремих елементів, що містять інформацію, яка не повторюється.
Вивіска повинна містити інформацію, яка розкриває характер діяльності особи (без використання переліку товарів або послуг) і його найменування, у відповідності із ст.90 Цивільного кодексу України. Власник або інший законний користувач вивіски повинен мати право власності на знак для товарів і послуг, який розміщується на вивісці.
При цьому, ескіз в кольорі інформації (вивіски) та оформлення вітрини в комплексі з фасадом споруди підлягають обов’язковому погодженню в головному управлінні містобудування та архітектури міської ради щодо художньо-естетичного вигляду, конструктивного рішення. Отримання паспорту на їх розміщення і умов утримання та експлуатації здійснюється в робочому органі.


Порядок отримання (надання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

36. Подача документів та встановлення пріоритету:
36.1 Для одержання дозволу на розміщення зовнішньої реклами розповсюджувач зовнішньої реклами подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1 цих Правил, до якої додаються:
 • - фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 6 х 9 см), на якому планується розташування рекламного засобу, з прив’язкою до місцевості;
 • - ескіз рекламного засобу з його конструктивним рішенням разом з розрахунком на парусність;
 • - копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця.
Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.
36.2 Під час подання заяви або оформлення примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з Додатком 3.
36.3 За наявності документів, передбачених п.36.1 цих Правил, заява реєструється робочим органом протягом 3-х робочих днів в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з Додатком 4. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робить запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.
36.4 Робочий орган протягом 5 днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.
Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.
36.5 У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення дозволу два примірники(бланки) за формою згідно з Додатком 2 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.
Рішення про встановлення за заявником пріоритету, про відмову в його встановленні оформлюється довідкою робочого органу, яка підписується його начальником. У встановленні пріоритету може бути відмовлено у випадках виявлення непогашеного боргу замовника, по сплаті коштів за тимчасове користування місцями.
37. Якщо для розташування складної спеціальної конструкції необхідно виконати архітектурно-планувальні роботи та розробити проектно-технічну документацію, робочий орган може продовжити термін розгляду заяви на час, необхідний для подання такої документації. При цьому в журналі робиться відповідний запис, а заявникові надсилається повідомлення за підписом керівника робочого органу.
38. Під складною спеціальною конструкцією розуміється конструкція, яка відповідає одній або декільком з таких ознак:
 • - розмір однієї рекламної площини спеціальної конструкції будь-якого виду більше або дорівнює 6 кв.м.;
 • - має бетонний фундамент;
 • - має висоту більше 2-х метрів;
 • - виготовлена за індивідуальним проектом або має нетипові розміри;
 • - для виготовлення або встановлення, потребує складних конструктивних рішень.
39. У випадку прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом 3-х днів надсилає заявнику мотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на виявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.
40. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на 3 місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.
41. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі;
 • - продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
 • - письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
 • У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених цим пунктом, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.
42. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову встановлення такого пріоритету заноситься у журнал реєстрації.
43. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законом.
44.Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватись будь-якій особі за її письмовою заявою.
45. Протягом строку , зазначеного у пункті 40 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.
46.У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом 3-х днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем.
47. Протягом строку, передбаченого пунктами 40,41, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 % плати , встановленої виконавчим комітетом Житомирської міської ради.
47.1 У разі продовження оформлення строку дозволу відповідно до п.41 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100% плати, встановленої виконавчим комітетом Житомирської міської ради.
47.2. Протягом 5-ти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.
48. У разі недодержання заявником строку, зазначеного у пункті 40 цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 45 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.


Погодження дозволу.

49. Дозвіл погоджується з :
 • - власником місця або уповноваженим ним органом (особою);
 • - Головним управлінням містобудування та архітектури;
 • на вимогу робочого органу також з :
 • - Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
 • - відповідним центральним або місцевим органом влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;
 • - власником (утримувачем) інженерних комунікацій у випадку розміщення зовнішньої реклами в межах охорони зон цих комунікацій.
 • Перелік органів та осіб з якими погоджується дозвіл є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.
 • - вимагати отримання узгодження розміщення спеціальної конструкції у конкретному місці будь-яких інших осіб.
50. Погодження розміщення спеціальних конструкцій здійснюється відповідними організаціями в рамках власних повноважень. У випадку, якщо спеціальна конструкція змонтована або експлуатується з порушенням вимог цих Правил або умов погодження, відповідна організація має право направити до власника або особи, що уповноважена надавати в користування місця, які перебувають в комунальній власності, клопотання щодо розірвання договору про надання в користування місця з розповсюджувачем зовнішньої реклами та / або відзиву погодження у дозволі.
51. У разі відмови в погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в п.49 цих Правил, заявникові надсилається мотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи, організації. Відмова може бути оскаржена.
52. Робочий орган протягом не більше як 15 робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету Житомирської міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.
53. Виконавчий комітет Житомирської міської ради впродовж 5 робочих днів приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
53.1 У разі прийняття рішення про надання дозволу робочий орган протягом 5 робочих днів оформлює обидва примірники дозволу, підписує та скріплює печаткою.
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається робочому органу для обліку і контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
54.Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом 5 робочих днів з дати його прийняття.
54.1 У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:
 • - оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
 • - у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.
54.2 Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржено заявником у порядку, встановленому чинним законодавством.
55. Робочий орган протягом 10 днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.
56.Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
57.Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у 5 денний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менше 6 х 9 см).


Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами та його переоформлення.

58.Внесення змін у дозвіл.
58.1 Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у дозвільній формі про внесення у дозвіл необхідних змін. При цьому, під зміною технологічної схеми рекламного засобу розуміється зміна конструктивних елементів спеціальної конструкції без зміни розташування спеціальної конструкції.
58.2 До заяви додається:
 • - технічний проект змін у технологічній схемі рекламного засобу;
 • - фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.
59. Робочий орган протягом не більше 15 робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.
60. Зміни у дозвіл вносяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами відповідно до затверджених розмірів оплати послуг робочого органу. Зміна технологічної схеми спеціальної конструкції не впливає на термін дії дозволу.
61.Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної схеми спеціальної конструкції на одній із підстав, викладених у п.54.1 цих Правил.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
62.У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у 7 денний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У 10 денний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
63.Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач рекламного засобу має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці:
64. Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.
65. У разі повернення розповсюджувачем зовнішньої реклами спеціальної конструкції на попереднє місце, надане рівноцінне (нове) місце повертається власнику чи уповноваженій особі протягом 3 робочих днів з моменту встановлення рекламного засобу на попередньому місці.


Продовження строку дії дозволу.

66. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у дозвільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.
67. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації із внесенням відповідних змін у дозвіл.
68.У такому ж порядку продовжується строк дії дозволу, виданий до набрання чинності цими Правилами.
Відмова в продовженні строку може бути оскаржена у відповідності з чинним законодавством.


Переоформлення дозволу.

69.У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.
70.Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у дозвільній формі про переоформлення дозволу.
70.1.До заяви додається:
 • - документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
 • - оригінал зареєстрованого дозволу;
 • - письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
 • - копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця;
 • - банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
70.2.У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом 5 робочих днів з дати подання заяви вносить зміни у дозвіл .
Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.
71.Відмова в переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку встановленому законодавством.
72. У випадку передачі розповсюджувачем зовнішньої реклами спеціальних конструкцій іншим особам, останні не можуть розташувати спеціальні конструкції без наявності належним чином оформленого дозволу.
73.Внесення змін у дозвіл та його переоформлення, у випадках передбачених пунктами 69 та 72 цих Правил, здійснюється робочим органом в одному з наступних порядків, який ним обирається самостійно:
 • - у разі необхідності зміни дозволу – шляхом виготовлення нового дозволу, до якого додається попередній оригінал дозволу та інші додані до нього документи;
 • - у разі необхідності значного корегування дозволу – шляхом внесення змін , на якому зазначаються внесені відповідні зміни;
 • - у разі необхідності незначного корегування дозволу – шляхом відповідних закреслювань та написів.
74. Всі зміни , що вносяться до дозволів з будь-яких підстав підписуються керівником робочого органу із зазначенням дати підписання, а у разі необхідності нумеруються та підписуються усі аркуші дозволу та додатків до нього.


Скасування дозволу.

75. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради у наступних випадках:
 • - за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;
 • - у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом 6 місяців;
 • - не переоформлення дозволу в установленому порядку.
Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.
76. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.
77. Рішення про скасування дозволу можуть бути оскаржені в порядку, встановленому законодавством.


Плата за користування місцями та інші платежі.

78. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, для розташування рекламних засобів, встановлюється виконавчим комітетом Житомирської міської ради, що перебувають у комунальній власності.
78.1 Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції всіх елементів рекламного засобу на місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу з усіма елементами.
78.2 Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.
79.Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій здійснюється на підставі відповідних договорів.
80.За тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розташування вивіски у відповідності з пунктами 34,35, плата не стягується.
81.При розміщенні однією особою на одному фасаді будівлі (споруди) декількох вивісок плата не стягується лише за використання одного місця розташування спеціальної конструкції.
82. За пропозицією робочого органу виконавчий комітет міської ради може встановити перелік окремих місць, які перебувають у комунальній власності, та надаються у користування для розташування спеціальних конструкцій за підвищеними тарифами.
83. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватись залежно від змісту реклами.


Контроль за дотриманням Правил та відповідальність за їх порушення.

84.Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами у відповідності із законодавством . Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.
85.Контроль за додержанням цих Правил здійснюють Головне управління містобудування та архітектури Житомирської міської ради, робочий орган, адміністративна комісія при виконавчому комітеті міської ради та інші органи згідно з актами законодавства у межах своєї компетенції.
86.У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами робочий орган звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.
У разі невиконання цієї вимоги робочий орган подає інформацію до Житомирського обласного управління у справах захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
87.Відповідальність за порушення Закону України „Про рекламу”, в тому числі недотримання вимог щодо змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в ст.27 зазначеного Закону.
88. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен протягом 7 днів здійснити демонтаж спеціальної конструкції у наступних випадках:
 • - припинення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами до закінчення терміну дії відповідно до пункту 73 цих Правил;
 • - закінчення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, якщо розповсюджувачем зовнішньої реклами неподана або несвоєчасно подана до робочого органу заява про продовження його дії відповідно пункту 66 цих Правил.


Заключні положення

89. Питання , що не врегульовані цими Правилами, вирішуються у відповідності з чинним законодавством, а також у відповідності з рішенням Житомирської міської ради та її виконавчих органів.
90. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних із роз
Автор: М.М.Гришко, Керуючий справами
Справочники | 26 Марта 2010 | Просмотров: 15951 | Житомир, реклама
Комментариев: 0

Читайте также на эту тему: