Живой Журнал

ЖЖ Инфо » Мой блог » Юрко » 2012 » Май » 5
Юрко Із інформаційного повідомлення

Юрко


Оценка: 2.3/5 Голосов: 19

Із інформаційного повідомлення

05 Мая 2012, 22:53:52 3127 2.3 0

Із інформаційного повідомлення Бердичівського міськпарткому Вінницькому
обкому КП(б)У про політичний стан, настрій окремих соціальних груп
та хід весняної посівкампанії

13 травня 1932 р., м. Бердичів
Ц[ілком] таємно

Вінницькому облпарткому
 Копія: ЦК КП(б)У
 ЦК ВКП(б)

ІНФОРМАЦІЙНА ЗБІРКА ПРО ПОЛІТСТАН, НАСТРОЇ ОКРЕМИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП ТА ХІД ВЕСНЯНОЇ
ПОСІВКАМПАНІЇ ПО БЕРДИЧІВСЬКОМУ РАЙОНУ НА 10 ТРАВНЯ 1932 р.

   Загальний політстан району характеризується підйомом політичної активності робітників, що
проявляється на виробництві в виконанні та перевиконанні промфінпланів, широкого застосування соцзмагання та ударництва, активності під час [проведення] колумовної кампанії тощо, а поруч цього [ще] й довіра до партії, за що свідчить той факт, що за останній час збільшується тяга до лав партії як робітників від верстату, так і кращої бідноти-ударників-колгоспників на селі. За останні три місяці вступило до лав партії понад 300 чол.
   У загальному політико-моральний стан району є задовільний. Але ж поруч цього в останній час мають місце нездорові настрої окремих соцгруп, що виникають в зв’язку: а) зі зменшенням видачі норм хліба та погіршенням громадського харчування в їдальнях; б) затрудненнями у проведенні весняної посівкампанії; в) міжнародним становищем та військовою небезпекою.
   В зв’язку із затрудненням в хлібопостачанні міста в травні ухвалою бюро МПК було зовсім знято з постачання хлібом службовців та їх утриманців, кустарів, за винятком артілей «Червона Зірка» та «Червоний Швейник», металокомбінату та їх утриманців; знято також кооперованих інвалідів та всіх утриманців [по] 3-му списку.
   Крім цього, зменшено норми видачі хліба по 2-му списку, а саме: з-д «Прогрес» – 500 г замість 600 г; 10-та взутарня – 400 замість 500, міліція – 600 замість 800, студенти індустріальних технік[умів] – 300 г замість 400 г. Таким чином, із загальної кількості 70 тис. населення, що мається в місті, зараз постачається всього 18 тис.
   У зв’язку з труднощами 5 [травня] ц. р. МПК проведено спеціальну нараду трикутників у напрямку висвітлення стану з хлібопостачанням для проведення належної роз’яснюючої роботи серед робітників на підприємствах та ін[ших] організацій.
   Ще при проведенні роз’яснюючої роботи по цехах підприємств та інших груп і організацій мали місце нездорові настрої, які, головним чином, зводяться до того, що сучасні норми хліба є зовсім незадовільні і робітникам приходиться докупляти хліб на приватному ринку по високих цінах.
   На грунті цього й виникають нездорові настрої окремих робітників та, зокрема, службовців всіх категорій, які носять панічно-занепадницький характер. Мають місце окремі панічні настрої і з боку окремих членів та кандидатів у [члени] партії. Ці нездорові настрої окремих соціальних груп, що зв’язані з нашими продовольчими труднощами, використовуються різним антирадянським елементом для проведення а.-р. агітації, яка зводиться до того, що, мовляв, «хліба у нас було достатня кількість, але його викачали із села при хлібозаготівлях, вивезли за кордон, а тепер приходиться голодувати, бо ні в селі, ні в місті хліба не мається».
   Агітація носить характер та зводиться до того, що «з таким постачанням робити дальше не можливо, що робітники примушені кинути роботу, а це використає закордонна буржуазія, піде на нас війною, [а] в разі війни – Радвладу ніхто підтримувати не буде і Радвладі буде кінець».
   Поміж окремими групами робітників та службовців циркулюють чутки такого змісту, що, мов, по великих центрах, як Ленінград, Москва й інші є достатньо всіх продуктів та промтоварів, а тут приходиться голодати.
   Разом з цим носяться ще й такі балачки, що влада Червону армію задовольняє продуктами в таких розмірах і особливо хлібом, що вони його не споживають і що комсклад (жінки) продають хліб на приватному ринку робітникам по 10-12 крб. за буханку.
   Для характеристики балачок, зв’язаних з нашими продовольчими труднощами, що носяться поміж населення, можна навести слідуючі:
   По 1-му держшкірзваводу – в балачках двох робітників після роз’яснюючої роботи про наші труднощі з хлібопостачанням – «смотрите чем нас кормят, собак раньше лучше кормили, а сейчас ещё хотят урезать хлеб. Мы скоро поздыхаем с голоду, как собаки. Если нам ещё сократят хлеб, мы бросим работать, дальше уже некуда идти».
   По з-ду «Прогрес» – робітник, колишній старшина 300-го полку в розмові з робітниками: «Власть прекрасно понимает, до чего она довела население, а особенно крестьянство. Воевать никто не будет за то, что дохнем сейчас с голоду, рабочий босый и голый, голодный за соей, не дурак воевать и жертвовать собой. Ведь так или иначе, а рабочему придётся работать, будь это даже при коммунизме, так лучше ему работать при буржуазном строе и быть сытым, не смотреть на своих голодных детей, не слушать их плача о желании покушать».
   На цукроварнях – такі балачки серед робітників: «Скорее была б война и пришла другая власть, может было б лучше, а то эта власть скоро замучит».
   Крім того, подібні розмови та агітація мають місце і по інших підприємствах та організаціях міста...
   Що торкається села, то аналогічні розмови селян як колгоспників, так і одноосібників, а особливо агітація куркуля та його агентури, мають місце не в меншій мірі, ніж у місті. Так, приміром, під час проведення весняного сіву і в зв’язку з незадовільним станом тяглової сили, труднощами з посівматеріалами, скороченням норм висіву, труднощами з харчуванням є невихід на роботу окремих колгоспників. По інших колгоспах члени бригад замість себе посилають на роботу дітей 8-12 років.
   Всі негативні настрої та прояви незадоволення як колгоспників, так і одноосібників скупчуються знову-таки навколо незабезпеченості їх хлібом та іншими переживаємими труднощами. З більш характерних агітацій куркуля та балачок колгоспників і одноосібників можна навести слідуюче:
   ...По с. В[еликі] Нізгурці – колгоспники під час посівкампанії: «До того часу, поки ми вели господарство непланово, то хліба хватало всім, а з того часу, коли держава почала планувати, то допланувалась до того, що люди гинуть з голоду».
   По с. Красівка – колгоспник в балачках з одноосібником: «Власть забрала все в хлібозаготівку й не залишила нам на харчі та для посіву, через що в 1932 р. будемо теж без хліба».
   По с. Солотвин – колгоспник голові колгоспу: «Ні, я не такий дурень, щоб працювати за трудодень. Ми вже бачимо, до чого довела Радвлада. Буде той дурень, хто буде працювати за трудодень»...
   Куркульський елемент, використовуючи незадовільний настрій колгоспників та одноосібників у зв’язку з труднощами у посівкампанії та забезпеченні хлібом, ширить різні провокаційні чутки, щоб зірвати весняний сів та інші політгосподарські кампанії на селі…

Інформатор міськпарткому  Предборський

ДАЖО. – Ф. П - 118, оп. 1, спр. 49. – Арк. 60-60 зв., 61-61 зв.Машинопис. Завірена копія.

Администрация сайта zhzh.info может не разделять точку зрения авторов опубликованных материалов и ответственность за них не несет.


Блоги на эту тему:
Комментариев: 0


Объявления:

Читайте ЖЖ.инфо