Живой Журнал
ЖЖ инфо » Статьи » Пресс-релизы, Наш город, Украина
 

Грузины намерены построить в Житомире 22-этажное консульство?

Автор: Юлія Демчук, помічник прокурора, 20 Мая 2010, 18:55:33

Прокуратурою міста Житомира проведено перевірку з питання дотримання вимог законодавства Житомирською міською радою при прийнятті рішень з питань регулювання земельних відносин.


За наслідками перевірки на п. 3 рішення сесії Житомирської міської ради від 06.11.08 №770 «Про вилучення та припинення, надання на праві користування земельних ділянок юридичним і фізичним особам» 07.04.2009 за №16/115 прокурором м. Житомира принесено протест, а рішенням сесії Житомирської міської ради від 29.05.2009 року №997 вказаний протест прокурора залишено без задоволення.

Тому прокуратура м. Житомира 10.06.2009 року звернулася з відповідним позовом до Корольовьсокого райсуду.

Перевіркою встановлено, що 14.08.2008 року за №56/173 почесний Консул Грузії в Житомирській області Ю. Чорний звернувся з клопотанням про проведення вибору та обстеження земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Черняховського, 101-а, з метою будівництва будівлі Почесного консульства Грузії у м. Житомирі, з приміщеннями культурно-побутового призначення та житловим фондом для дипломатів та членів їх родин.

Дане клопотання задоволено та затверджено акт вибору та обстеження зазначеної земельної ділянки рішенням сесії Житомирської міської ради від 19.09.2008 № 720.

Зазначені дії, рішення міської ради щодо задоволення клопотання почесного Консула Грузії є незаконними та явно виходять за межі наданих їй повноважень.

В ч. 3 ст.151 Земельного кодексу України ( відповідно до змін внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» прийнятий 16 вересня 2008 року) зазначено, що погодження матеріалів вибору місця розташування земельних ділянок на особливо цінних землях, а також для розміщення та обслуговування будівель і споруд іноземних держав, міжнародних організацій провадиться Верховною Радою України.

Згідно пункту 2 постанови КМУ, яким затверджене Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні» ( далі Положення), під терміном "консульська установа" розуміється - генеральне консульство, віце-консульство або консульське агентство іноземної держави (включаючи персонал, споруди та приміщення).

Тобто майбутня будівля з 22-х поверхів, так зване почесне консульство, стане власністю іноземної держави Грузії.

В п. 4. вказаного Положення говориться, що питання про розміщення дипломатичного представництва, консульської установи та представництва міжнародної міжурядової організації розглядається за їх письмовим зверненням або зверненням уряду акредитуючої держави чи відповідного органу міжнародної міжурядової організації до МЗС, яке надсилає пропозиції до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. З викладеного випливає, що почесний консул Грузії у Житомирській області не наділений необхідним обсягом повноважень для вирішеня подібних питань.

Крім того, згідно пунктів 14, 16 Положення питання, пов'язані з наданням дипломатичним представництвам, консульським установам та представництвам міжнародних міжурядових організацій споруд (приміщень) та земельних ділянок за міжнародними договорами України на взаємній основі, вирішує Кабінет Міністрів України за поданням МЗС з дотриманням вимог цього Положення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Мінекономіки разом з Мінфіном за дорученням Кабінету Міністрів України відшкодовують витрати власникам майна у вигляді грошової компенсації за рахунок Державного бюджету України на підставі розрахунків і пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, або в іншому погодженому вигляді. Особливості розміщення представництв і установ окремих іноземних держав визначаються МЗС за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Документи, які б підтверджували отримання Почесним Консулом республіки Грузія в Житомирській області та Житомирською міською радою такого погодження відсутні, тому Житомирська міська рада вийшла за межі наданих повноважень, а Почесне Консульство Грузії адресувало своє звернення до неуповноваженого органу.

Дослідженням у судовому засіданні передпроектних пропозицій, які виконані ТОВ «Будівельна компанія «Міськбудінвест» (м. Київ) встановлено, що на земельній ділянці територіальної громади міста Житомира по вул. Черняховського, 101-а планується будівництво будинку Почесного консульства Грузії з культурно - побутовими та житловими приміщеннями, яке має 22 поверхи. На питання про кількість дипломатів та членів їх родин, які рахуються за консульством Грузії відповіді від позивача та третьої сторони не отримано.

В судовому засіданні відповідач та третя сторона не надали доказів того, що Почесний Консул Республіки Грузії у Житомирській області Чорний Ю. О. має достатні повноваження для укладання договорів на розміщення консульських установ. Тому прокуратура вважає, що договір №55/1-7 від 15.07.2008 року не відповідає вимогам Цивільного кодексу України через відсутність у особи достатнього обсягу цивільної правоздатності на укладання від свого імені угод.

Відповідно до Віденської конвенції від 24 квітня 1963 року пункту 2 «существуют две категории консульских должностных лиц, а именно - штатные консульские должностные лица и почетные консульские должностные лица. Положения главы 2 настоящей Конвенции распространяются на консульские учреждения, возглавляемые штатными консульскими должностными лицами; положения главы 3 распространяются на консульские учреждения, возглавляемые штатными консульскими должностными лицами; положения главы 3 распространяются на консульские учреждения, возглавляемые почетными консульскими должностными лицами.»

Стаття 4 Віденської конвенції регулює порядок відкриття консульської установи, а саме «Открытие консульского учреждения.

1. Консульское учреждение может быть открыто на территории государства пребывания только с согласия этого государства.

2. Местонахождение консульского учреждения, его класс и консульский округ определяется представляемым государством и подлежат одобрению государства пребывания.

3. Дальнейшие изменения местонахождения консульского учреждения, его класса или консульского округа могут осуществляться представляемым государством только с согласия государства пребывания.».

З норм Віденської конвенції випливає, що оскаржуваним рішенням порушено норми міжнародного права України.

Також відповідно до п. 5 Положення Київська міська державна адміністрація через Генеральну дирекцію по обслуговуванню іноземних представництв (ГДІП) здійснює розміщення представництв і установ лише у м. Києві. Повноваженнями щодо розміщення зазначених установ на території інших областей зазначене підприємство не наділено.

Крім того, висновки уповноважених компетентних органів мають неоднозначний зміст.

Так, управління Держкомзему у м. Житомирі висновком від 21.08.2008 року №15 погодило акт вибору та обстеження земельної ділянки для розміщення будівлі Почесного Консульства Грузії в м. Житомирі по вул. Черняховського, 101-а, але у п. 2.2, зазначило умову погодження: оренда, з наступним укладенням та реєстрацією договору оренди земельної ділянки.

У свою чергу, управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради 02.12.2008 року за №782/12 надає інформацію про те, що згідно ст.124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна.

Земельну ділянку ж площею 0,2652 га за адресою вул. Черняховського, 101-а для розміщення будівлі Почесного Консульства Грузії надано на підставі ст. 92 ЗК України для КП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Київської міської ради в постійне користування та без проведення конкурсу, або аукціону.

У висновку від 12.10.2008 за №12/3084 управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища зазначається, що земельна ділянка вільна від забудови.

Тобто, вказані документи та висновки є суперечливими, оскільки передбачають посилання на різні правові режими використання однієї земельної ділянки та набуття на неї прав.

Згідно ст. 92 ЗК України встановлено, що права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають: а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності; б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації.

Так, земельна ділянка за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 101-а, знаходиться у власності територіальної громади міста Житомира, вільна, об’єкти нерухомого майна, які б належали комунальному підприємству «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Київської міської ради на праві власності на ній не розміщено.

Відповідно до п. 13 статуту Комунального підприємства «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» майно підприємства є комунальною власністю м. Києва і закріплено за підприємством на праві повного господарського відання. Зазначене підприємство сплачує загальнообов’язкові податки та збори до бюджету Київської міської ради, а не Житомирської міської ради, основними напрямками діяльності відповідно до довідки відділу статистики у Шевченківському районі є надання комерційних послуг, здавання в оренду власного нерухомого майна, діяльність кафе.

Таким чином, КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» не заснована на власності територіальної громади міста Житомира, а тому набуття речових прав на зазначену земельну ділянку має здійснюватися на загальних підставах, тобто відповідно до вимог ст. 124 Земельного кодексу, де вказано, що набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

При вивченні рішення Житомирської міської ради від 06.11.08 за №770 у додатку 3 п. 14 у графі під назвою «підстави надання земельної ділянки клопотання» зазначено лист від 22.04.2008 року №636, однак в ході перевірки матеріалів, що стали основою для підготовки рішення, не встановлено даного клопотання зацікавлених осіб.

Таким чином, рішення Житомирської міської ради прийнято без врахування вимог як загальнодержавних законодавчих актів, так і власних актів органу місцевого самоврядування - Житомирської міської ради, тому є незаконним і підлягає скасуванню.

Так, відповідно до ст.ст. 4,6,19 Закону України «Про прокуратуру» діяльність органів прокуратури спрямована на утвердження верховенства закону, нагляд за додержанням і застосуванням законів, зокрема актів, які видаються органами місцевого самоврядування, тому прокуратура м. Житомира звернулася до Корольовського районного суду з вимогами визнати незаконним, протиправним та скасувати п.3 рішення сесії Житомирської міської ради від 06.11.08 №770 «Про вилучення та припинення, надання на праві користування земельних ділянок юридичним і фізичним особам» в частині надання у постійне користування земельної ділянки по вул. Черняховського, 101-а КП «Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв».

Справа розглядається в суді. Наступне засідання суду призначене на 8 червня 2010 року.
Автор: Юлія Демчук, помічник прокурора
Наш город | 20 Мая 2010 | Просмотров: 12307 | Житомир, прокуратура, грузия

Читайте также на эту тему:

Комментариев: 3
Iваницький
1 Iгор Миколайович (Iваницький)   • 12:06:33, 26 Мая 2010 [Материал]

"При вивченні рішення Житомирської міської ради... «підстави надання земельної ділянки клопотання» зазначено лист від 22.04.2008 року №636, однак в ході перевірки матеріалів, що стали основою для підготовки рішення, не встановлено даного клопотання зацікавлених осіб"

Знакомая практика (см. http://zhzh.info/publ/12-1-0-2238 - окончание публикации)

Makedonskii
2 Александр (Makedonskii)   • 15:37:10, 26 Мая 2010 [Материал]

Ю. Чорний не зацікавлена особа, в нього інтерес чісто почётный.
Удивляет масштаб присвоения полномочий. Уже писалось и только подтверждается, что депы голосуют за то, что подсунут. Видать почти все уже получили, что хотели - теперь другим не мешают.
Неужели прокуратура сама по себе взбунтовалась? Или может кто открыл глаза?
Iваницький
3 Iгор Миколайович (Iваницький)   • 15:43:58, 27 Мая 2010 [Материал]

на №2: Представьте себе - "сама по себе".
Вопрос этот ещё на моей памяти выносился - городской прокурор тихо лишился дара речи на несколько минут. И отслеживал его более чем последовательно, иное дело, что: "рішенням сесії Житомирської міської ради... протест прокурора залишено без задоволення" - давно уже норма в нашем горсовете.