Живой Журнал

Живой Журнал » Статьи » Справочники, Предприятия » Житомирська міська рада

Дозвільний центр м.Житомира


ПАСПОРТ ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ
Місто Житомир

територіально-адміністративна одиниця (район/місто, область)


  • Загальні дані
1.1. Дата створення 20 жовтня 2005 року

1.2. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру

Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.05 № 679 ”Про запровадження процедури з видачі документів дозвільного характеру за принципом Єдиного дозвільного офісу”
1.3. Місцезнаходження Місто Житомир
1.4. Поштова адреса Майдан С. П. Корольова,4/2
1.5. Телефон, факс, електронна пошта 8 (0412) 47-06-15 [email protected]
1.6. Прізвище, ім’я, по-батькові адміністратора

Черняк Олег Васильович – адміністратор відділу підприємництва, інвестицій та зовнішніх стосунків департаменту економічного розвитку міської ради

Лігута Ганна Валентинівна – адміністратор відділу підприємництва, інвестицій та зовнішніх стосунків департаменту економічного розвитку міської ради

1.7. Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет http://zt-rada.gov.ua/index
1.8. Розклад роботи Щодня з 9.00 до18.00 Прийом документівз 9.00 до 13.00

1.9. Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу Дозвільного центру, та керівника відповідної РДА (міськвиконкому), що відповідає за діяльність Дозвільного центру

Астахова Олена Михайлівна – директор департаменту економічного розвитку міської ради,

телефон 8 (0412) 47-07-08

1.10. Кількість населення територіально-адміністративної одиниці, в якій створено Дозвільний Центр

Станом на 1 лютого 2009 року – 271,8тис. осіб

1.11. Кількість юридичних та фізичних осіб – підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено Дозвільний центр

Станом на 01.02.09

3354 – юридичних осіб

20568 – фізичних осіб


  • Матеріально-технічна база

2.1. Загальна площа приміщення (кв.м.) 50 кв.м.
2.2. Кількість кімнат Одна
2.3. Кількість робочих місць, відповідно облаштованих 9
2.4. Наявність інформаційних стендів (відповідність їх змісту вимогам ЗУ “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”)

4

2.5. Наявність оргтехніки:

2.5.1. персональний комп’ютер (шт.)

2.5.2. копіювальний апарат (шт.)

2.5.3. принтер (шт.)

2.5.4. сканер(шт.)

2.5.5. телефонний апарат (шт.)

2.5.6. телефон-факс (шт.)

3

2

2

1

1

1

2.6. Забезпеченість канцелярськими товарами +
2.7. Забезпеченість доступу в мережу Інтернет та до Інтернет – ресурсів з законодавчою базою України +
2.8. Наявність журналу обліку, в якому адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру+


  • Персональний склад учасників
3.1. Загальна чисельність учасників, з них:

17

3.1.1. Працівників міськвиконкому – ПІБ, посада:

Герасимчук Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст-головний інженер управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища міської ради;

Лісогурська Ольга Григорівна - спеціаліст 1 категорії відділу торгівлі, громадського харчування та сфери послуг департаменту власності та ринкового регулювання міської ради;

Невзоров Сергій Олександрович – заступник начальника відділу оренди та продажу землі управління регулювання земельних відносин міської ради;

Кулмалієва Світлана Петрівна – головний спеціаліст управління регулювання земельних відносин міської ради;

Тернова Юлія Миколаївна – заступник директора КП “Містобудівна політика м. Житомира”;

Туріна Світлана Анатоліївна – начальник дозвільного відділу КП “Реклама”.

3.1.2. Спеціалістів органів влади, представники яких беруть участь у роботі Центру:

Журавська Людмила Іванівна – помічник лікаря відділення гігієни харчування міської СЕС; Городілова Інна Анатоліївна – помічник лікаря відділення комунальної гігієни міської СЕС; Рекунова Вікторія Володимирівна – помічник лікаря відділення гігієни праці міської СЕС; Очеретнюк Галина Никифорівна – помічник лікаря відділення комунальної гігієни міської СЕС; Поліщук Майя Сергіївна – помічник лікаря відділення гігієни праці міської СЕС; Костюченко Олександр Петрович – старший інспектор сектору державного пожежного нагляду відділення наглядово-профілактичної діяльності Житомирського міського управління ГУ МНС України в Житомирській області;

Фаренюк Олександр Олегович – інженер сектору державного пожежного нагляду відділення наглядово-профілактичної діяльності Житомирського міського управління ГУ МНС України в Житомирській області;

Шкльода М.А. – начальник відділу комплексного використання водних ресурсів Житомирського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства;

Куц Г.П. – начальник відділу водних ресурсів Житомирського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства;

Горпинич Олександр Миколайович – провідний спеціаліст ветуправління в м. Житомирі;

Терещук Олександр Михайлович – головний спеціаліст ветуправління в м. Житомирі.


  • Матеріально-фінансове забезпечення

4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності Дозвільного центру (державні, залучені), грн.: Кошти міського бюджету

4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн.

Кошти міського бюджету – 10000 грн.
4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги) -


  • Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в Дозвільному центрі м. Житомира

1. Дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі;

2. Дозвіл на розміщення гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем на території м. Житомира;

3. Дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо відведення та встановлення зовнішніх меж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна юридичним та фізичним особам;

4. Дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо відведення та встановлення зовнішніх меж земельних ділянок, на яких розташовані малі архітектурні форми або надано дозвіл на їх розміщення, реконструкцію квартир та приміщень юридичним та фізичним особам;

5. Дозвіл на розроблення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення юридичним та фізичним особам;

6. Дозвіл на укладання договору оренди земельної ділянки на підставі технічної документації із землеустрою щодо відведення та встановлення зовнішніх меж земельних ділянок на яких розташовані об’єкти нерухомого майна юридичним та фізичним особам;

7. Дозвіл на укладання договору оренди земельної ділянки на підставі технічної документації із землеустрою щодо відведення та встановлення зовнішніх меж земельних ділянок, на яких розташовані малі архітектурні форми або надано дозвіл на їх розміщення, реконструкцію квартир та приміщень юридичним та фізичним особам;

8. Дозвіл на виготовлення Державного акту на постійне користування земельної ділянки юридичним особам в порядку ст. 92 Земельного кодексу України на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та проектів відведення земельних ділянок (на земельній ділянці розташовані об’єкти нерухомого майна, які належать заявникам на праві власності);

9. Рішення Житомирської міської ради про погодження місця розташування нових об’єктів архітектури, затвердження актів вибору та обстеження земельних ділянок надання дозволів на розроблення проектів їх відведення для розміщення об’єктів будівництва;

10. Вихідні дані (І частина) на проектування і будівництво нових об’єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту існуючих об’єктів архітектури;

11. Внесення змін в вихідні дані (І частина) в зв’язку з необхідністю продовження терміну їх дії, внесення змін /доповнень/ в документацію на проектування і будівництво нового будівництва, реконструкції реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту існуючих об’єктів архітектури

12. Внесення змін в вихідні дані (І частина) в зв’язку зі зміною замовника та необхідністю внесення відповідних змін /доповнень/ в документацію на проектування і будівництво нового будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту існуючих об’єктів архітектури

13. Дозвіл на експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки на території міста;

14. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі;

15. Дозвіл на початок роботи підприємств та оренду приміщень від органів державного пожежного нагляду;

16. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки та реалізації харчових продуктів;

17. Погодження дозволу на спеціальне водокористування;

18. Декларативний принцип.

  • Інші відомості

  • Проблеми Дозвільного Центру, вирішення яких залежить від:

- Держпідприємництва України (як спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності).

Пропонуємо запровадити постійний обмін досвідом адміністраторів Єдиних дозвільних центрів.

- Органів місцевого самоврядування. - Центральних/місцевих органів влади. Прискорити розроблення нормативно-правових документів, якими регламентовано видачу документів дозвільного характеру.

Дата заповнення паспорту 30 квітня 2009 року


Автор: Житомирська міська рада
Справочники | 21 Мая 2009 | Просмотров: 29337 | Дозвільний Центр, чиновники, Житомир
Комментариев: 0

Читайте также на эту тему: