Живой Журнал
Главная » Новости » Власть » 2008 » Октябрь » 9 » 01:23:56
 

Обращение Виктора Ющенко о роспуске Рады: Полный текст

09 Октября 2008, 01:23:56 4263 2
Обращение Виктора Ющенко о роспуске Рады: Полный текст

Как уже сообщал «Журналу Житомира», сегодня, 8 октября, Президент Украины Виктор Ющенко в своем телеобращении заявил о роспуске Верховной Рады шестого созыва.

Ниже публикуется полный текст обращения ВИктора Ющенко.Звернення Президента України Віктора Ющенка до Українського народу

Шановний Український народе,

Дорогі співвітчизники,

Я говоритиму просто і відверто.

2 вересня 2008 року в українському парламенті де-факто була сформована нова коаліція Блоку Юлії Тимошенко, Партії регіонів і партії комуністів.

Ця коаліція наполегливо працювала тридцять днів. Сформувала керівництво парламенту України, формувала щоденний план роботи українського парламенту, прийняла чимало законів, значна частина яких були неконституційні, на моє глибоке переконання, не українські і не демократичні, що змушувало мене частину цих законів ветувати.

Події другого вересня і ті рішення, які були прийняті у парламенті, безумовно, унеможливили існування демократичної коаліції. І 3 вересня, де-юре, було оголошено про розвал коаліції.

Це - факт. Безумовно, він набагато складніший, аніж уявляється.

Нам потрібно ще багато-багато разів повертатися до 2 вересня 2008 року і дати повну відповідь, щоб це зрозуміла кожна людина, що тоді відбувалося у парламенті і за спиною тодішньої чинної коаліції.

2 вересня, по суті, розпочалася спроба демонтажу України і наших цінностей.

Баланс влади. Національна безпека. Політичний курс. Мова. Це все стало мішенню спеціальних домовленостей.

Демократичну коаліцію, переконаний, глибоко переконаний, зруйнувало одне - людська амбіція. Людська амбіція однієї особи. Жадоба до влади, розходження в цінностях, у перевазі особистих інтересів над національними.

Коаліційна угода і коаліційні домовленості зруйновані, економічні реформи не проводяться, виборчі розрахунки переросли у тотальний соціальний популізм, який призвів до найвищої в Європі інфляції і зниження соціальних стандартів - заробітної плати, пенсії і багатьох інших соціальних програм.

У час потенційних зовнішніх небезпек в хід було запущено неукраїнські сценарії - безхребетні, і по суті ворожі.

Бачимо й іншу небезпечну, ззовні занесену тенденцію - замах на розкол у національно-демократичних силах. Це - цвях, який свідомо забивають у наше тіло.

Сам Блок Юлії Тимошенко став заручником своїх лідерів. Бо в жертву вони ладні принести все - мову, безпеку, нашу європейську перспективу.

Я дуже хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли.

Проблема - не в конфігураціях політичних сил.

Проблема - в рішеннях, які несуть загрозу Україні.

В цьому є момент істини.

Конституція відвела тридцять днів для формування коаліції. Користуючись конституційним правом, я подовжив цей термін ще на 5 днів.

Я готовий прийняти будь-яку законну коаліцію та її державні рішення.

Втім, картина - очевидна. Одні, підірвавши демократичну коаліцію, вдають святу невинність. Інші кажуть, що вони посередники, які чекають незрозумілих сигналів. Треті у каламутній воді шукають свою політичну або людську вигоду.

Станом на 8 жовтня 2008 року, я не отримав пропозиції жодної політичної сили про формування коаліції більшості, угоду б про яку підписало більше 225 народних депутатів України.

Відтак у ситуації, коли парламентські сили завели свою роботу у глухий кут, слово повинен сказати Український народ.

Згідно з Конституцією України я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради шостого скликання та проведення дострокових парламентських виборів.

Голосування відбудеться демократично і законно.

Нас намагались повернути назад.

Як і рік тому, так і зараз я стою на захисті нашої перспективи. Я закликаю до активізації всіх українських виборців, всіх мислячих людей, всіх українських громадян і всіх українських патріотів.

Рішення, безумовно, - за вами. За вами - найвища в цій державі відповідальність, оскільки саме ви обираєте до влади українських політиків. Зважте на своє рішення.

За цим рішенням - перспектива України. По-русски

Уважаемый Украинский народ,

Дорогие соотечественники,

Я буду говорить просто и откровенно.

2 сентября 2008 года в украинском парламенте де-факто была сформирована новая коалиция Блока Юлии Тимошенко, Партии регионов и партии коммунистов.

Эта коалиция настойчиво работала тридцать дней. Сформировала руководство парламента Украины, формировала ежедневный план работы украинского парламента, приняла немало законов, значительная часть которых были неконституционными, по моему глубокому убеждению, не украинскими и не демократическими, что вынудило меня часть этих законов ветировать.

События второго сентября и те решения, которые были приняты в парламенте, безусловно, сделали невозможным существование демократической коалиции. И 3 сентября, де-юре, было объявлено о развале коалиции.

Это - факт. Безусловно, он намного сложнее, чем представляется.

Нам нужно еще много раз возвращаться ко 2 сентября 2008 года и дать полный ответ, чтобы это понял каждый человек, что тогда происходило в парламенте и за спиной тогдашней действующей коалиции.

2 сентября, по сути, началась попытка демонтажа Украины и наших ценностей.

Баланс власти. Национальная безопасность. Политический курс. Язык. Это все стало мишенью специальных договоренностей.

Демократическую коалицию, убежден, глубоко убежден, разрушило одно - человеческая амбиция. Человеческая амбиция одного человека. Жажда власти, расхождения в ценностях, предпочтение личных интересов национальным.

Коалиционное соглашение и коалиционные договоренности разрушены, экономические реформы не проводятся, избирательные расчеты переросли в тотальный социальный популизм, который привел к самой высокой в Европе инфляции и снижению социальных стандартов - заработной платы, пенсии и многих других социальных программ.

Во время потенциальных внешних опасностей в ход были запущены неукраинские сценарии - бесхребетные, и по сути враждебные.

Видим и другую опасную, извне занесенную тенденцию - покушение на раскол в национально-демократических силах. Это - гвоздь, который сознательно забивают в наше тело.

Сам Блок Юлии Тимошенко стал заложником своих лидеров. Так как в жертву они готовы принести все - язык, безопасность, нашу европейскую перспективу.

Я очень хочу, чтобы вы меня правильно поняли.

Проблема - не в конфигурациях политических сил.

Проблема - в решениях, которые несут угрозу Украине.

В этом момент истины.

Конституция отвела тридцать дней для формирования коалиции. Пользуясь конституционным правом, я продлил этот срок еще на 5 дней.

Я готов принять любую законную коалицию и ее государственные решения.

Впрочем, картина - очевидна. Одни, подорвав демократическую коалицию, строят святую невинность. Другие говорят, что они посредники, которые ждут непонятных сигналов. Третьи в мутной воде ищут свою политическую или человеческую выгоду.

По состоянию на 8 октября 2008 года, я не получил предложения ни одной политической силы о формировании коалиции большинства, соглашение бы о котором подписало больше 225 народных депутатов Украины.

Таким образом в ситуации, когда парламентские силы завели свою работу в тупик, слово должен сказать Украинский народ.

В соответствии с Конституцией Украины я объявляю о прекращении деятельности Верховной Рады шестого созыва и проведении досрочных парламентских выборов.

Голосование пройдет демократически и законно.

Нас пытались вернуть назад.

Как и год назад, так и сейчас я стою на защите нашей перспективы. Я призываю к активизации всех украинских избирателей, всех мыслящих людей, всех украинских граждан и всех украинских патриотов.

Решение, безусловно, - за вами. За вами - высшая в этом государстве ответственность, поскольку именно вы избираете во власть украинских политиков. Взвесьте свое решение.

За этим решением - перспектива Украины.


Новости по теме:


Комментариев: 2
yanfel
1 Полевой (yanfel)   • 02:19:16, 09 Октября 2008 [Материал]

Ющенко заявил (цитирую):
"Шановне панство, моя нація, любі друзі - Я глибоко переконаний в тому, що потічки визнань потічуть в різні сторони і голодомор буде визнаний в усьому cвіті. Нажаль, Я мушу констатувати, що сьогоднішня ситуація в країні, яка доведена до незрозумілих риторик - завела країну в глухий кут..., що (В этот момент чвякает и закид руки к верху) Тому ми повинні визнати як таку сьогоднішню ситуацію, що є загрозливою для національних інтересів….(Пауза) – Я прийняв рішення взути всю країну ще один разочок! Новим виборам буть! Слава Україні! Слава ніжинським бджолам,! )))))))))
робеспьер
2 Александр (робеспьер)   • 20:33:18, 10 Октября 2008 [Материал]

Слава "іхній Украін", слава бджолам!!!!
Объявление на ЖЖ инфо: