Живой Журнал

Главная » Новости » Наука » 2010 » Февраль » 1 » 14:24:49

Кабмин утвердил транслитерацию украинских букв латиницей

01 Февраля 2010, 14:24:49 20577 5
Кабмин утвердил транслитерацию украинских букв латиницей

Кабинет министров Украины утвердил официальную транслитерацию украинского алфавита латинскими буквами.

Согласно принятому постановлению, украинская буква Аа передается латинской Aа, Бб - Bb, Вв - Vv, Гг - Hh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Ее - Eе, Єє - Ye (в начале слова), ie (в других позициях), Жж - Zh zh, Зз - Zz, Ии - Yy, Іі - Ii, Її - Yi (в начале слова), i (в других позициях), Йй - Y (в начале слова), i (в других позициях).

Кроме того, Кк передается латинской Kk, Лл - Ll, Мм - Mm, Нн - Nn, Оо - Oo, Пп - Pp, Рр - Rr, Сс - Ss, Тт - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, Хх - Kh kh, Цц - Ts ts, Чч - Ch ch, Шш - Sh sh, Щщ - Shch shch, Юю - Yu (в начале слова), іu (в других позициях), Яя - Ya (в начале слова), ia (в других позициях)

Буквосочетание "зг" передается латиницей как "zgh" (Розгон - Rozghon), в отличие от "zh", что соответствует украинской букве "ж". Мягкий знак (Ьь) и апостроф (') латиницей не передаются.

Транслитерация фамилий и имен людей, а также географических названий осуществляется путем воспроизведения каждой буквы латиницей.

Напомним, Украина подала заявку на регистрацию домена .укр. Это стало возможным благодаря решению ICAAN от 30 октября о возможности регистрации интернет-адресов на кириллице и других алфавитах мира.


Предлагаем вашему вниманию
полную таблицу транслитерации украинских букв латиницей

Український алфавіт

Латиниця

Позиція у слові

Приклади написання

українською мовою

латиницею

Аа


Алушта
Андрій

Alushta
Andrii

Бб

Bb


Борщагівка
Борисенко

Borshchahivkа
Borysenko

Вв

Vv


Вінниця
Володимир

Vinnytsia
Volodymyr

Гг

Hh


Гадяч
Богдан
Згурський

Hadiach
Bohdan
Zghurskyi

Ґґ

Gg


Ґалаґан
Ґорґани

Galagan
Gorgany

Дд

Dd


Донецьк
Дмитро

Donetsk
Dmytro

Ее


Рівне
Олег
Есмань

Rivne
Oleh
Esman

Єє

Ye

ie

на початку слова
в інших позиціях

Єнакієве
Гаєвич
Короп’є

Yenakiieve
Haievych
Koropie

Жж

Zh zh


Житомир
Жанна
Жежелів

Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv

Зз

Zz


Закарпаття
Казимирчук

Zakarpattia
Kazymyrchuk

Ии

Yy


Медвин
Михайленко

Medvyn
Mykhailenko

Іі

Ii


Іванків
Іващенко

Ivankiv
Ivashchenko

Її

Yi

i

на початку слова

в інших позиціях

Їжакевич
Кадиївка
Мар’їне

Yizhakevych
Kadyivka
Marine

Йй

Y
i

на початку слова
в інших позиціях

Йосипівка
Стрий
Олексій

Yosypivka
Stryi
Oleksii

Кк

Kk


Київ
Коваленко

Kyiv
Kovalenko

Лл

Ll


Лебедин
Леонід

Lebedyn
Leonid

Мм

Mm


Миколаїв
Маринич

Mykolaiv
Marynych

Нн

Nn


Ніжин
Наталія

Nizhyn
Nataliіa

Оо

Oo


Одеса
Онищенко

Odesa
Onyshchenko

Пп

Pp


Полтава
Петро

Poltava
Petro

Рр

Rr


Решетилівка
Рибчинськй

Reshetylivka
Rybchynskyi

Сс

Ss


Суми
Соломія

Sumy
Solomiia

Тт

Tt


Тернопіль
Троць

Ternopil
Trots

Уу

Uu


Ужгород
Уляна

Uzhhorod
Uliana

Фф

Ff


Фастів
Філіпчук

Fastiv
Filipchuk

Хх

Kh kh


Харків
Христина

Kharkiv
Khrystyna

Цц

Ts ts


Біла Церква
Стеценко

Bila Tserkva
Stetsenko

Чч

Ch ch


Чернівці
Шевченко

Chernivtsi
Shevchenko

Шш

Sh sh


Шостка
Кишеньки

Shostka
Kyshenky

Щщ

Shch shch


Щербухи
Гоща
Гаращенко

Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko


Юю

Yu

іu

на початку слова
в інших позиціях

Юрій
Корюківка

Yurii
Koriukivka

Яя

Ya

ia

на початку слова
в інших позиціях

Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія

Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia

_________

Примітка: 1. Буквосполучення "зг” відтворюється латиницею як "zgh” (наприклад, Згорани — Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від "zh” — відповідника української літери "ж”.

2. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.


Тэги: интернет, Язык, латиница
Комментариев: 5
Admiral8
1 Admiral (Admiral8)   • 14:34:05, 01 Февраля 2010 [Материал]

все верно
paveltk
2 Пашко (paveltk)   • 15:06:59, 01 Февраля 2010 [Материал]

наконец-то, а то надоели эти всякие Zhitomir, Zhitomyr, Zhytomir и т.д.
boroda
3 Boroda (boroda)   • 15:56:06, 01 Февраля 2010 [Материал]

+1
LeonXS
4 Сергій (LeonXS)   • 17:42:01, 01 Февраля 2010 [Материал]

Жж | Zh zh | |Житомир |Zhytomyr
© 2005-2010 Zhitomir City Journal
Ответ: Zhytomyr - українською мовою
Zhitomir - русским языком
bos
5 Bogdan Sak (bos)   • 16:55:23, 02 Февраля 2010 [Материал]

Ну як би власні назви не перекладаються ;)
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: